Meerscholen directeur

Welke schooldirecteur is toe aan een volgende stap in zijn of haar carrière?
 
Kalisto Boeiend Basisonderwijs! zoekt per aankomend schooljaar een
Meerscholendirecteur DC (regio Breukelen). De Meerscholendirecteur geeft leiding aan drie scholen (met Locatiedirecteuren) en levert een proactieve bijdrage aan de strategische keuzes en de beleidsvorming binnen Kalisto (16 scholen). Een gedetailleerd
profiel is te vinden op de website van Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
https://kalisto-basisonderwijs.nl/personeel-en-vacatures/vacatures/

De geschikte kandidaat beschikt over de volgende functie- en ervaringseisen:
·    heeft ruime leidinggevende ervaring (als eindverantwoordelijke) in het (primair) onderwijs;
·    heeft aantoonbare ervaring met verandermanagement, heeft visie en ideeën over onderwijs in relatie tot de toekomst en vertaalt dit in veranderingen die daarvoor nodig zijn en toont lef in het initiëren daarvan;
·    heeft ervaring met beleidsvorming en met strategische besluitvormingsprocessen;
·    is financieel onderlegd en heeft affiniteit met ICT en technologische ontwikkelingen zowel in de bedrijfsvoering als in het onderwijs voor de kinderen;
·    Is geregistreerd in het schoolleidersregister PO, of is bereid zich te gaan registreren.

 

Kalisto biedt:
·    een functie met schaalniveau DC, directeurentoelage en eindejaarsuitkering;
·    een dynamische en uitdagende werkplek in een professionele leeromgeving;
·    betrokken Meerscholendirecteuren, Locatiedirecteuren en Leerkrachten en een groot collegiaal team;
·    een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
·    invloed op en medeverantwoordelijkheid voor Kalisto-breed beleid;
·    ondersteuning door een professioneel bestuursbureau;
·    een aanstelling bij Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, waar van en met elkaar leren tussen de scholen een speerpunt is en waar de Meerscholendirecteur een actieve bijdrage levert in beleidsteams.
 

Solliciteer