Medewerker planning en organisatie in Amsterdam

De medewerker planning en organisatie coördineert de dagelijkse gang van zaken en participeert in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. 
Het gaat dan om de volgende taken:

 • Je organiseert zelfstandig de volledige coördinatie van de schoolboeken
 • Coördineert en organiseert de toetsweken.
 • Je inspireert en motiveert collega’s en stuurt onderwijsondersteunend personeel op inhoudelijk vlak aan.
 • Beheert de jaaragenda van dit schooljaar en richt de jaaragenda voor volgend schooljaar in.
 • Coördineert de bijlessen en overlegt hierover met de leerjaarcoördinatoren en de stichting die de bijlessen geven.
 • Informeert medewerkers m.b.t. geldende protocollen en procedures. 
 • Stelt, waar nodig prioriteiten en bewaakt de planning van de werkzaamheden. 
 • Signaleert knelpunten in de werkuitvoering en bespreekt deze met de medewerkers. 
 • Adviseert de afdelingsleiders over knelpunten. 
 • Ziet toe op beheer van gebouwen, materiaal en inventaris. 
 • Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden en werkt mee in het operationele werkproces. 
 • Neemt m.b.t. het vakgebied deel aan interne projecten of commissies. 
 • Verricht voorkomende administratieve werkzaamheden. 
 • Je bent in staat zelfstandig de coördinatie en implementatie van grotere taken op je te nemen.
 • Beschikt over een relevante vakkennis en werkervaring op Hbo-niveau. 
 • Beschikt over enige kennis van en/of heeft ervaring met aansturing van medewerkers (OOP) op een middelbare school. 
 • Je hebt ervaring met een coördinerende rol.
 • Beschikt over kennis van de organisatie en de werkafspraken van een middelbare school. 
 • Geeft binnen het kader van vastgestelde procedures en werkafspraken zelfstandig uitvoering aan de dagelijkse gang van. 
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een administratief en organisatorisch ondersteunende rol.
 • Je bent gewend om met geautomatiseerde systemen te werken. 

Uiteenlopende in- en externe contacten stellen eisen aan tact, kunnen luisteren en empatisch vermogen, overtuigings- en overredingskracht en het vermogen om met tegenstellingen en weerstand om te gaan. Er worden ook eisen gesteld aan sociale vaardigheden vanwege
het vanuit een niet- hiërarchische positie (functioneel) aansturen van medewerkers. 
 
 
 
 

Salaris­niveau                                   schaal 10
Maand­salaris                                   Max. €4.366 (bruto bij 1 fte)
Dienst­verband                                Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 22 juli 2022 
Minimaal aantal uren per week      20
Maximaal aantal uren per week     24
 

Solliciteer