Adviseur Huisvesting in Haarlem

Als Adviseur Huisvesting / Strategisch Projectleider werk je samen met je collega Sr. Adviseur Huisvesting om de strategische huisvestingsambities te realiseren. Dit doe je altijd in overleg met de scholen, het College van Bestuur en gemeenten. Denk hierbij aan huisvestingsinitiatieven, nieuwbouw, renovatie en grotere verbouwprojecten. In deze rol vorm je de schakel tussen beleid, control en uitvoering. Als spin in het web neem je deel aan verschillende stuur- en projectgroepen en ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van projecten. Je verbindt verschillende disciplines en bewaakt projecten op efficiëntie, zorgt ervoor dat ze binnen de kaders worden uitgevoerd en dat het doel niet uit het oog wordt verloren.
Als Adviseur Huisvesting / Strategisch Projectleider werk je samen met je collega Sr. Adviseur Huisvesting om de strategische huisvestingsambities te realiseren. Dit doe je altijd in overleg met de scholen, het College van Bestuur en gemeenten. Denk hierbij aan huisvestingsinitiatieven, nieuwbouw, renovatie en grotere verbouwprojecten. In deze rol vorm je de schakel tussen beleid, control en uitvoering. Als spin in het web neem je deel aan verschillende stuur- en projectgroepen en ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van projecten. Je verbindt verschillende disciplines en bewaakt projecten op efficiëntie, zorgt ervoor dat ze binnen de kaders worden uitgevoerd en dat het doel niet uit het oog wordt verloren.

Lees meer

Strategische Communicatieadviseur in Amsterdam

We zoeken een ervaren beleidsadviseur die op stichtingsniveau vorm en uitvoering geeft aan de communicatiestrategie van onze organisatie. In deze rol adviseer je het bestuur en de schooldirectie op het gebied van zowel interne- als externe communicatie. Je bent onze PR expert en treedt indien nodig op als woordvoerder van de organisatie. Je vormt het communicatieteam samen met een operationeel communicatiemedewerker. Als team maak je zichtbaar waar wij als ondernemend openbaar onderwijs voor staan en hoe we daar invulling aan geven binnen onze scholen. Brede ondersteuning van onze scholen met communicatie tools, heldere processen en begeleiding hoort hierbij. Je werkt doelmatig aan professionalisering van de communicatievaardigheid op scholen zodat zij leren “het zelf te doen”.

Lees meer

MT-lid passend onderwijs – jeugdhulp (0.8 fte) in Utrecht

Sterk VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het vergroten van onderwijs- en ontwikkelkansen is de
hoofdopdracht van Sterk VO. We willen dat iedere jongere zijn of haar onderwijsloopbaan zo goed
mogelijk doorloopt en steun krijgt als dat nodig is. Een stevige verbinding tussen onderwijs en
jeugdhulp en een samenhangende aanpak in de uitvoering, de aansturing en op bestuurlijk niveau
is dan voorwaardelijk. Utrecht heeft hierin als landelijke inspiratieregio een voorloperspositie.
Voor het team van Sterk VO zijn wij op zoek naar een
MT-lid passend onderwijs – jeugdhulp (0.8 fte)

Lees meer