Afdelingsleider

Trias zoekt een nieuwe afdelingsleider voor de bovenbouw van de theoretische leerweg. In nauwe samenwerking met de andere vier afdelingsleiders en de directeur geef je leiding aan de collega’s binnen je afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding en draagt ook verantwoordelijkheid voor een of meerdere schoolbrede portefeuilles. Je geeft op inspirerende wijze uitvoering aan het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school en draagt bij aan de ontwikkeling daarvan.

Read more

Directeur

De directeur die wij zoeken is toegankelijk, zichtbaar in de school en is in staat om samen met het team de in gang gezette visie verder vorm te geven en te borgen, zodat dit ten goede komt aan het benutten van het talent en de ontwikkeling van teamleden en leerlingen.

Read more