Manager Onderwijs (teamleider) MAVO (V/M) – 1.0 fte IVO21 in Deurne

IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.
Iedere deelschool functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne. De school wordt met ingang van het schooljaar 2021-2022 aangestuurd door een rector en twee onderwijsdirecteuren.

Bij het Alfrinkcollege ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een:
Manager Onderwijs (teamleider) MAVO (V/M) – 1.0 fte

De teamleider geeft (samen met de andere teamleider) leiding aan de deelschool. De teamleider heeft de verantwoordelijkheid voor een team van medewerkers en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool. De teamleiders leggen gezamenlijk verantwoording af aan de directie over het beleid en de behaalde resultaten. Elke teamleider neemt deel aan bovenschoolse werkgroepen.

De teamleider heeft binnen zijn functie de volgende taakgebieden:
• Leidinggeven aan een team van medewerkers;
• Coördineren van (deel-)schooloverstijgende onderwerpen;
• Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs in de onderbouw.

De functieomschrijving is opgenomen in het functieboek van OMO (www.omo.nl -> functies -> manager onderwijs).

Het Alfrinkcollege werkt evidence-informed. De school kenmerkt zich door niet alleen hoge verwachtingen op het gebied van leren maar ook van normen en waarden. Vier jaar geleden is de school aan een traject van onderwijsverbetering begonnen, waarbij de docenten gezamenlijk geschoold worden op het gebied van didactiek en pedagogiek.

Jouw profiel
Uit jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat je beschikt over:
• ruime ervaring met werken in een onderwijsorganisatie die in beweging is;
• affiniteit met de doelgroep mavo;
• kennis van onderwijskundige ontwikkelingen en kwaliteitszorg;
• leidinggevende kwaliteiten (ervaring is een pré);
• verbindende kwaliteiten en een positieve mindset;
• deskundigheid en kennis op het gebied van onderwijsvernieuwingen, met name met evidence-informed werken;
• ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen;
• organisatietalent;
• aantoonbare affiniteit in de processen in de onderbouw.

Jouw kwaliteiten
In eventuele gesprekken dient duidelijk te worden dat je invulling kunt geven aan:
• onderwijskundig leiderschap: je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. Je weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. Je neemt initiatief, denkt en handelt pro-actief, geeft richting en durft besluiten te nemen;
• vermogen tot samenwerken: je behartigt de belangen van jouw docententeam, binnen het Alfrinkcollege. Je bent gericht op samenwerking (ook met teamleiders van andere deelscholen). je weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen;
• aansturing personeel: concreet geef je leiding aan een team van docenten. Je bent een verbinder en geeft richting aan de professionele cultuur. Je bent vaardig in het aansturen en coachen van de school en de medewerkers. Je voert de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van docenten. Bovendien draag je bij aan deskundigheidsbevordering van docenten;
• organisatietalent: je bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. Je maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. Je bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
• communicatieve vaardigheden: je kunt goed communiceren in woord en geschrift. Je bent toegankelijk, enthousiasmerend, doortastend, hebt empathie en kunt goed luisteren. Je legt intern en extern gemakkelijk contacten. Je spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het welbevinden van leerlingen en medewerkers staat bij jou centraal.

Kortom, ben jij de inspirerende, enthousiaste, verbindende, doortastende en pro-actieve collega die wij zoeken, stuur ons dan een reactie.

Inlichtingen, procedure en arbeidsvoorwaarden
• Heb je inhoudelijke vragen over het Afrinkcollege neem dan contact op met mevrouw Rianne Baggermans (teamleider). Zij is bereikbaar via 0493-353440;
• Heb je vragen over de functievervulling teamleider kun je contact opnemen met mevrouw Martine Overdijk 0493-353470;
• De eerste ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op maandag 28 maart 2022. We verzoeken je om hier alvast rekening mee te houden in jouw agenda. De tweede ronde vindt plaats op maandag 4 april 2022;
• Een assessment behoort tot de mogelijkheden;
• Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet;
• Je ontvangt een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
• Inschaling: conform CAO OMO schaal 12 – manager onderwijs.

Solliciteren
• Jouw sollicitatie kunt je tot uiterlijk 20 maart richten aan mevrouw Martine Overdijk (rector IVO Deurne);
• Dit kan uitsluitend via het uploaden van jouw gegevens op de website van Ons Middelbaar Onderwijs: https://vacatures.omo.nl/.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer