Locatieleider in Den Haag

De Haagsche Schoolvereeniging is op zoek naar een nieuwe locatieleider voor de Willemsparkschool in 2021. Dan zal de huidige locatieleider namelijk van haar pensioen gaan genieten.
De Willemsparkschool is gesitueerd in een mooi en nieuw schoolgebouw in de Archipelbuurt. We hebben de beschikking over ruime lokalen en gangen, een mooie gymzaal en een groene buitenruimte, vlakbij het centrum van Den Haag. 
De samenstelling van het team is divers; een deel van de medewerkers werkt al langere tijd bij de Willemsparkschool en een deel van de medewerkers is in de afgelopen jaren bij de Willemsparkschool komen werken. Er wordt enthousiast en hard gewerkt om de kinderen
goed onderwijs en een zo fijn mogelijke schooltijd te bieden.
Wij werken met het International Primary Curriculum, waarbij de zaakvakken en creatieve vakken in thema’s worden aangeboden. Zo kunnen de kinderen samen spelen en onderzoeken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan culturele vorming door bijvoorbeeld gastlessen
of uitstapjes voor de kinderen te organiseren. Voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek en Engels zijn vakleerkrachten aangesteld.

De vacature geldt voor minimaal drie hele dagen en deze dagen kunnen in overleg worden vastgesteld. 

Wij zoeken een locatieleider voor de Willemsparkschool met de volgende kwaliteiten:

  • Het toegankelijke ‘gezicht’ van de school voor zowel het personeel als de ouders en de kinderen.
  • Een verbinder met sterke communicatieve vaardigheden die tussen de mensen staat en waar nodig zelfstandig en daadkrachtig kan aansturen.
  • Een leidinggevende met digitale vaardigheden die planmatig kan (samen)werken aan de doelstellingen van de Willemsparkschool en de Haagsche Schoolvereeniging.
  • Een empathische persoonlijkheid die besluitvaardig is en grenzen kan stellen.
  • Een onderwijskundige leider met werkervaring in het basisonderwijs die een eigentijdse visie heeft op de 21e eeuwse vaardigheden.
  • Een oplossingsgerichte gesprekspartner die er voor het team is en de kwaliteiten van de medewerkers goed weet in te zetten. 
  • Een innovatieve wereldburger die samen met de medewerkers en de leerlingen van de Willemsparkschool een leven lang wil leren.

Solliciteer