Locatiedirecteur

Over De Montessorischool
Montessorischool Emmen is een regionale openbare basisschool die werkt volgens de visie van Maria Montessori, vertaald naar deze tijd. De school ligt in de wijk Emmermeer. Op dit moment heeft de school 245 leerlingen. Ons onderwijs is gebaseerd op de principes
‘Leer mij het zelf te doen’ en ‘Jouw vrijheid eindigt waar je die van een ander beperkt’. Vanuit deze beginselen bieden wij een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin we leerlingen motiveren om respectvol met elkaar om te gaan.
 
We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Verschillen tussen leerlingen zijn het uitgangspunt. De leerkrachten en onderwijsassistenten hebben een begeleidende rol in de ontwikkeling van het kind. Samen werken we aan het scheppen van
een specifieke leer- en leefomgeving (de voorbereide omgeving) waarin kinderen methoden, materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling, belangstelling en behoefte tot uitdaging.

Wie zoeken wij?

Een locatiedirecteur die:

  • bewust kiest voor het openbaar onderwijs;
  • schoolleidersstudie (bijna) heeft afgerond en ervaring heeft met het leiden van een school;
  • onderwijskundig leider is en de visie en ontwikkeling van de Montessorischool Emmen voortzet en uitbouwt;
  • daarbij aantoonbaar de kwaliteiten en ambitie heeft om de ingezette lijn van het team, om het Montessori-onderwijs verder vorm te geven en te verstevigen, voort te zetten;
  • ervaring heeft in het Montessorionderwijs, bij voorkeur met Montessori diploma;
  • duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor ouders en teamleden is, verbindt, communicatief sterk is en actief de samenwerking en aansluiting zoekt;
  • het kind centraal stelt;
  • kwaliteit gericht is, planmatig kan werken, structuur biedt, prioriteiten stelt, gericht is op resultaten, besluitvaardig is en daadkracht toont;
  • personeelsleden kan sturen, inspireren en motiveren en hen optimaal betrekt bij ontwikkeling en besluitvormingsprocessen;

www.oo-emmen.nl

 

Voor de exacte functie-inhoud verwijzen wij naar het functieboek Openbaar Onderwijs Emmen. Je kunt de functiebeschrijving opvragen via
obo-pz@emmen.nl.
 

Solliciteer