Lid van de Raad van Toezicht in BREUKELEN

VO de Vechtstreek is het bevoegd gezag van twee bekende scholen in de gemeente Stichtse Vecht, de openbare RSG Broklede ((tweetalig) HAVO en VWO met ruim 1100 leerlingen en de katholieke Rientjes Mavo met circa 450 leerlingen.
 
De Stichting werkt op basis van de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad. De Stichting kent een éénhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen die samenwerken op basis van een collectieve verantwoordelijkheid. Leden erkennen, respecteren
en bevorderen zowel de openbare identiteit van RSG Broklede als de katholieke identiteit van de Rientjes Mavo en hebben binding met de regio.

De vacature ontstaat als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de huidige leden.
 

De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe collega met een financieel en bedrijfskundig profiel. Je bent financieel goed onderlegd en daardoor in staat begrotingen en jaarrekeningen te beoordelen. Kennis van de bekostigingsstructuur in het onderwijs is een
pre. Je gaat deel uitmaken van de auditcommissie.
 
Vanzelfsprekend ben je in staat om op hoofdlijnen te beoordelen, kritisch te reflecteren, en constructief toezicht te houden. Net als de overige leden van de Raad ben je gericht op samenwerking zonder je onafhankelijkheid te verliezen. Daarbij hanteer je een
open en effectieve stijl van communiceren.

n.v.t.

Solliciteer