Lid Raad van Toezicht

De nieuwe fusiestichting SPOM/Oeverwal zoekt met ingang van 1 januari 2020 een lid voor de Raad van
Toezicht dat zitting heeft in de raad op voordracht van de GMR. Het fusieproces is met personeel, ouders, GMR en RvT
afgerond. Een aanvraag voor toestemming voor de fusie ligt nu bij OCW. De nieuwe statuten moeten nog worden vastgesteld
en goedgekeurd. Vanaf de zomervakantie 2019 zal gestart worden met de voorbereidingen voor de inrichting
van de nieuwe stichting.

Samen hebben SPOM en Oeverwal 23 (katholieke en openbare) basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal
basisonderwijs. De scholen zijn autonoom met betrekking tot de onderwijskundige invulling van het onderwijs. Circa
400 medewerkers verzorgen het basisonderwijs aan ruim 4.500 leerlingen. De dagelijkse leiding is in handen van het
College van Bestuur. Gezien de onderwijspositie in de regio heeft de stichting een belangrijke regionale functie en
hecht zij aan maatschappelijk partnerschap.

Wij zoeken een kandidaat die:

• bekend is of affiniteit heeft met onderwijs;
• gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen tussen RvT en CvB;
• hoofd- en bijzaken kan onderscheiden;
• openstaat voor een inhoudsvolle dialoog;
• kan functioneren in teamverband;
• ervaring heeft met veranderingsprocessen/fusieprocessen in de publieke sector;
• beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring.

U woont in de regio, beschikt over een relevant netwerk en bent bereid om tegen een geringe vergoeding tenminste 6 maal per jaar een vergadering bij te wonen.

Solliciteer