Lid Raad van Toezicht in Culemborg

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van het KWC per 1 november 2020
een vacature voor een lid Raad van Toezicht met portefeuille Communicatie, Identiteit & Medezeggenschap.
Wij zoeken een betrokken kandidaat die zijn expertise en enthousiasme wil inzetten om de kwaliteit van het KWC te borgen
en te versterken.
Meer informatie over de vacature is te vinden op de website van het KWC: www.kwc-culemborg.nl

Solliciteer