Leden Raad van Toezicht in Hilversum

CVO ’t Gooi is op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht

Eén kandidaat wordt voorgedragen door de MR, één kandidaat wordt rechtstreeks door de Raad van Toezicht benoemd.

We zoeken één kandidaat met specifieke kennis en achtergrond in de bedrijfsvoering en (onderwijs)financiën en één kandidaat met een specifieke kennis en achtergrond op het gebied van strategisch personeelsbeleid.
Informatie

De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar op de dinsdagavond. Daarnaast wordt deelname aan een van de commissies van de RvT gevraagd. De leden Raad van Toezicht krijgen een vergoeding volgens de normen van de VTOI. Nadere informatie over de vacature
kan worden ingewonnen bij de ambtelijk secretaris, mevrouw B. Kroon (b.kroon@cvogooi.nl).

Uw profiel
– U voelt zich verbonden met de visie, missie en doelstelling van CVO ’t Gooi.
– U bent maatschappelijk betrokken.
– U woont in de regio.
– U heeft affiniteit met het onderwijs

Solliciteer