Lector Duurzame verwaarding van de groenstedelijke

Het lectoraat Duurzame verwaarding van de groenstedelijke ruimte
onderzoekt wat de bijdrage kan zijn van de groenstedelijke ruimte aan maatschappelijke opgaven t.a.v. klimaat (hittestress, wateroverlast), biodiversiteit en circulariteit. Met groenstedelijke ruimte bedoelen we al het openbare groen, dus bossen en parken,
maar ook bomen in straten en kleine groene ”overhoekjes” in buurten en wijken. Hierbij ligt het accent op de integrale benadering; waar kunnen opgaven elkaar versterken en waar ontstaan bijvoorbeeld spanningen tussen het realiseren van die opgaven binnen
de groenstedelijke ruimte. Het lectoraat is daarmee aanvullend aan het lectoraat Groene en Vitale Stad. Dit lectoraat onderzoekt de gezondheids- en sociale waarden van de groenstedelijke ruimte. De gemeente Almere en de provincie Flevoland stellen financiële
middelen ter beschikking voor dit lectoraat.
Invulling zal dan ook in samenspraak met de gemeente en in samenhang met haar Duurzaamheidsagenda moeten plaatsvinden. Aan het einde van het eerste aanstellingsjaar zal een lectoraatsplan 2021-2025 moeten zijn geschreven, waarin de lectoraatsopdracht nader
wordt gepreciseerd.
 
De functie
De lector:

 • Is in staat zich in het eerste jaar breed te oriënteren en een visie over de lectoraatsopdracht te formuleren, in afstemming met de gemeente, provincie, relevante instellingen en bedrijfsleven en de onderwijs- en overige onderzoeksactiviteiten van de hogeschool.
 • Ontwikkelt nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs (docenten en studenten), nationale en bij voorkeur ook internationale innovatieve bedrijven en kennisinstituten, praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 • Verbindt onderzoeksresultaten met het onderwijs via inbreng in onderwijsactiviteiten en via een bijdrage aan curriculumontwikkeling c.q. –aanpassing.
 • Publiceert over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis.
 • Initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat en is succesvol in de acquisitie.
 • Onderhoudt een relevant netwerk van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en werkt aan uitbreiding daarvan.

Uw kwaliteiten:

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op de lectoraats-thema’s (duurzaamheid, groene ruimte, stedelijke ontwikkeling, circulariteit) en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende
  bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun onderzoeks-competenties.
 • U heeft goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, en u bent in staat dit netwerk adequaat te activeren ten behoeve van het lectoraat, de onderzoeks-agenda, alsook ten behoeve
  van de docenten en studenten van Aeres Hogeschool.
 • U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid om nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve, vaak complexe, projecten.
 • U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. U bent een verbinder.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en u staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • U bent in staat om met de praktijkrelevante vraagstukken te articuleren en die door onderzoek te beantwoorden.

Ons aanbod

 • Een dynamische functie in een organisatie die volop in beweging is.
 • U krijgt volop mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen.
 • Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 7.284,86 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De inpassing geschiedt op basis van opleiding en opgedane werkervaring.
 • Lectoren worden aangesteld voor een periode van 1 jaar en de aanstelling kan worden uitgebreid naar een totale periode van 5 jaar.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.
 
 

Solliciteer