Kwartiermaker / beoogd directeur in Apeldoorn

Kwartiermaker / beoogd directeur UDO / UGO
( 0.8 – 1.0 FTE)

Het verschil maken voor onze vmbo leerlingen.
Toekomstgericht onderwijs ontwikkelen.
Dromen helpen verwezenlijken.
Go for it.

In Apeldoorn zetten we een nieuw en ambitieus vmbo concept neer, waarin leerlingen hun eigen leerroute kunnen samenstellen, passend bij hun niveau, ambities, interesses en talenten. Als zij van school komen, hebben zij niet alleen een gedifferentieerd
diploma op zak, maar beschikken zij ook over de juiste competenties, de nodige zelfkennis en het vertrouwen om hun weg te vervolgen naar een beroepsopleiding naar keuze of de havo. Zij weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Ze zijn klaar voor hun
volgende stap.

Met twee nieuwe, samenwerkende vmbo scholen en een flinke dosis ambitie willen wij deze missie realiseren.
Wat hebben we daarvoor nodig? Die vraag stellen we graag aan jou, maar een schot voor de boeg: enthousiasme, energie, teamwork, pionieren, daadkracht, doorzettingsvermogen, communicatie, relativeringskracht, reflectie, plezier, en… leiderschap.

Wij zoeken twee ambitieuze en inspirerende kwartiermakers die ons nieuwe en ambitieuze school- en onderwijsconcept gaan opbouwen vanaf het eerste leerjaar.

UGO en UDO

Iedere leerling is anders. De een weet al op jonge leeftijd dat hij bij de brandweer wil, de ander heeft nog geen idee. De een blinkt uit in rekenen, de ander in taal. De een leert graag uit de boeken, de ander met de handen. Wij zijn er voor al die leerlingen.
Met twee samenwerkende vmbo-scholen kunnen wij onderwijs op maat aanbieden. Nederlands op mavo niveau en wiskunde op kader, of andersom. Techniekvakken volgen op de ene school, creatieve vakken op de andere. Een vak leren op de ene school, verschillende beroepsvelden
ontdekken op de andere. Om maar een paar dwarsstraten te noemen. Dit is vrij vertaald in onze namen: UGO  (jij gaat!) verkennend vmbo en UDO  (jij doet!) vakgericht vmbo.

Kies je voor de een, dan kies je ook een beetje voor de ander. Want uitwisseling is mogelijk. Zo kan ieder kind ontdekken wat bij hem of haar past.

UDO en UGO zijn ontstaan uit het huidige Edison College, Veluws College Cortenbosch en Sprengeloo. Zij nemen een mooie en rijke historie met zich mee. Dit is een zegen en een valkuil tegelijkertijd.

De functie

Bij de start van schooljaar 2022-2023 starten de eerste brugklassers van de twee nieuwe scholen. De kwartiermaker heeft dan de functie van teamleider van dat ‘startteam’.

Als kwartiermaker staat je een uitdagende en veelzijdige klus te wachten, namelijk de opbouw van de nieuwe scholen vanuit verschillende perspectieven: de leerling, de medewerker, het onderwijs, de organisatie. In de rol van kwartiermaker ben je verantwoordelijk
voor die opbouw, tot de scholen uiteindelijk ‘volwassen’ zijn. 

Zelf groei jij met de scholen mee! Je begint als teamleider en krijgt de ruimte om je de komende 2 tot 4 jaar door te ontwikkelen naar de integraal verantwoordelijke functie van directeur.

Persoonlijk profiel

We zijn dus op zoek naar een kwartiermaker/beoogd directeur met de energie en ambitie om een nieuwe school vanaf leerjaar 1 op te bouwen. Daarbij moet je het concept en de gedachten achter UGO en UDO in woord en daad uitdragen. Jij bent hierbij onze ambassadeur
in en buiten de school.

Je bent niet alleen een bevlogen leider, maar je bent ook een verandermanager die weet hoe je van A naar B komt en daarin de omgeving, medewerkers en de historie mee neemt.

Wat je gaat doen:

 • In deze baan geef je leiding aan het implementeren, door ontwikkelen, concretiseren en communiceren van onze gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Je geeft daarmee richting aan de toekomst van de school.
 • Je stelt het leren centraal in de hele school en creëert daarvoor een inspirerende en rijke leeromgeving voor professionals. Je stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en je geeft hierbij zelf het voorbeeld.
 • Samen met medewerkers geef je vorm aan de ontwikkeling van de school als professionele organisatie. Je bevordert een professionele cultuur en leidt, ondersteunt of initieert verbeteringen en innovatieprocessen. Je bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk
  en kiest een bij de ontwikkeling van de school passende en situationele veranderstrategie.
 • Als kwartiermaker houd je zicht op de onderwijskundige en pedagogische processen in de school. Je zorgt voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor ondersteuning van het primaire proces.
 • Je geeft doelbewust vorm aan verbinding en samenwerking met de omgeving, om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ook bij te dragen aan de samenwerking in de onderwijsketen,
  bedrijven en maatschappelijke partners. Je creëert en benut netwerken, met het oog op kennisdeling en versterking van het onderwijs en de school als organisatie.
 • Als teamspeler in het managementoverleg van de vmbo-scholen lever je een bijdrage aan het realiseren van de beleidsagenda van de vmbo-scholen, die voortkomt uit het strategisch perspectief van de Veluwse Onderwijsgroep.
 • Vanzelfsprekend lever je ook een bijdrage aan de samenwerking met de overige VO-scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep.
 • Je bouwt en levert een bijdrage aan een structureel en financieel gezonde bedrijfsvoering.
   

Je werkt vanuit de overtuiging dat samenwerken leidt tot betere prestaties en stelt het gezamenlijk belang boven je eigen belang. Je bent iemand die werkt vanuit de overtuiging dat het geheel de som van de delen is en medewerkers elkaars competenties aanvullen.
Je hebt geen probleem met de beginperiode waarin je onder de vleugels van de huidige directeur zelf toegroeit naar een integraal verantwoordelijke functie.

Vanzelfsprekend wil je je voor een langere periode (minimaal 5 jaar) verbinden aan onze groep.

De kwartiermaker en beoogd directeur van UDO of UGO:

 • Heeft minimaal hbo werk- en denkniveau
 • Heeft leidinggevende ervaring in het onderwijs
 • Stelt hoge verwachtingen aan de prestaties van leerlingen en medewerkers
   

Bij voorkeur:

 • Ben je betrokken geweest bij verandertrajecten in een onderwijsorganisatie
 • Heb je samengewerkt met organisaties buiten het onderwijs
 • Heb je ervaring met het beheren en verantwoorden van een budget
 • Heb je kennis van en ervaring met het planmatig werken en verbeteren van de (onderwijs)resultaten
   

Werken bij de Veluwse Onderwijsgroep
UGO en UDO maken onderdeel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Je hebt daarmee een sterke koepelorganisatie als werkgever, gericht op ontwikkeling en samenwerking. Samen beogen we een complementair onderwijsaanbod in Apeldoorn en omstreken.

Het aanbod

 • Een baan voor 0.8 – 1,0 FTE
 • Indien mogelijk kun je per direct beginnen
 • Salaris is conform cao VO, de hoogte is afhankelijk van jouw kennis en ervaring
 • Studieverlof en opleidingsbudget
 • Reiskostenvergoeding
 • Cafetariaregeling met o.a. een vitaliteitsregeling en fietsplan
 • Leuke collega’s die uitkijken naar jouw komst!
   

Enthousiast?
Solliciteer! Reageren kan tot maandag 14 maart 2022.

De procedure bestaat uit minimaal twee gespreksrondes, waarin je gesprekken voert met de leden van de benoemingsadviescommissie en de benoemingscommissie. Ook maakt een assessment deel uit van de procedure. Mocht je de vervolgprocedure ingaan, dan voer je een
tweede gesprek met de leden van beide commissies.

De gesprekken zijn gepland op de volgende dagen: 23, 24 en 31 maart, 1, 11 en 12 april.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met één van de volgende contactpersonen:
Jan Podt, directeur Cortenbosch, Edison en UGO, via 06–14918665 of
j.podt@veluwseonderwijsgroep.nl

Onno van Helden, directeur Sprengeloo en UDO, via 06–15158567 of o.vanhelden@veluwseonderwijsgroep.nl 

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.

Solliciteer