Krachtige en mensgerichte schoolleider op IKC De Duinroos te Katwijk (0,8-1 fte) in Katwijk

Voor IKC De Duinroos zoeken wij per 1 augustus 2022 een schoolleider (m/v)
 
Organisatieprofiel
IKC De Duinroos valt onder het bevoegd gezag van de stichting Prohles (www.prohles.nl). Prohles is een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en passende zorg voor elke leerling. Onder de stichting vallen 11 scholen, verdeeld
over 15 locaties. De scholen handelen vanuit een christelijke levensovertuiging.
 
Het onderwijs op IKC De Duinroos is gebaseerd op het jaarklassensysteem. De volwassen en verantwoordelijke teams verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan een divers samengestelde populatie van samen ongeveer 485 leerlingen. Engelse les door de hele school,
goede voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen, taalrijk onderwijs en IKC-vorming zijn speerpunten van de school.
 
Functieprofiel
Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider geef je samen met je onderwijs- en kinderopvangteam vorm aan prikkelend en resultaatgericht onderwijs en kinderopvang. Daarmee bieden jullie kinderen een onvergetelijke tijd. Je creëert samen met je teams een leer- en werkomgeving vanuit de
kernwaarden van het IKC: vertrouwen, ontwikkeling & groei, betrokkenheid, verbinding en doelgerichtheid. Je stelt grenzen en geeft ruimte. Diepgaande kennis en expertise van het onderwijs maken je tot een stevige onderwijsprofessional. Je bent krachtig en
overtuigend in je communicatie en weet anderen te inspireren en te motiveren. Je bent ontwikkelingsgericht en weet veranderingen te initiëren en te realiseren. Je bent steeds op zoek naar manieren om te verbeteren. Je luistert zonder oordeel en bent oprecht
geïnteresseerd in de ander. Gebruikmakend van de nieuwste inzichten in je vakgebied, herijk je steeds weer de koers van de school en kinderopvang. Je initieert gesprekken met je teams, ouders en kinderen over onderwijs en kinderopvang en de werkwijzen binnen
het IKC. Je leert niet alléén, maar samen met teamleden, collega-schoolleiders en de bestuurder. Ongevraagd en gevraagd geef en ontvang je feedback. Je denkt in oplossingen. De wetenschap dat jij je ontwikkelt en hierdoor bijdraagt aan de ontwikkeling van
jouw leerlingen, drijft jou. Binnen en buiten het IKC vertegenwoordig jij het IKC en Prohles. Je bent een zichtbaar en toegankelijk boegbeeld. Je zoekt vanuit je functie samenwerking in de wijk, met andere scholen en organisaties.
  
Op IKC De Duinroos vragen de volgende aspecten jouw aandacht:
 
Identiteit

 • Jij neemt een inspirerende en aansturende rol op je door het gesprek over identiteit te faciliteren.
 • Jij bent getuige van het christelijk geloof en onderschrijft volmondig de
  identiteitsbelofte
  van Prohles aan de ouders.
 • Jouw gedrag wordt gekenmerkt door het werken door en vanuit het geloof.

 
Leiderschap

 • Jij onderzoekt de MT-structuur en optimaliseert de taken en rollen in en rond het MT.
 • Jij stuurt proactief bij het implementeren van deze nieuwe taakverdeling.
 • Jij schetst heldere perspectieven en je bent goed in het creëren van draagvlak en het planmatig  uitvoeren van veranderingsprocessen in balans met realistische werkdruk.
 • Jij vergroot het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en verbinding tussen de teams en tussen het MT en de teams.
 • Jij inspireert en motiveert jouw MT en het team.

 
Onderwijs en Kinderopvang

 • Jij faciliteert de verduidelijking van de kindvisie en de daarmee samenhangende IKC- en pedagogische visie.
 • Jij zet samen met het team deze visie om naar plannen, beleid en leerkrachtgedrag, zodat de visie voelbaar en merkbaar is in de hele school.
 • Jij draagt zorg voor de doorontwikkeling van de IKC-vorming en geeft deze ontwikkeling een stevige impuls.
 • Jij hebt zicht op de afstemming van het leerstofaanbod op de leerlingenpopulatie en de doorgaande lijn en stimuleert de afstemming hiervan op de werkvloer.

 
Cultuur

 • Jij ontwikkelt de cultuur van openheid en professioneel gedrag verder door.
 • Jij monitort proactief en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende deelteams.
 • Jij stimuleert het voeren van professionele dialogen in alle lagen van de school.  

 
Ouders

 • Jij bent een voorbeeld in het samenwerken met ouders. Je neemt hiertoe initiatief en bouwt bestaande initiatieven verder uit.
 • Jij maakt naar ouders inzichtelijk hoe de ontwikkelprocessen in de school verlopen en bent transparant in de realisatie ervan.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • de identiteit van de stichting onderschrijft en deze binnen de school zichtbaar laat worden
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • leidinggevende ervaring heeft, bij voorkeur in het primair basisonderwijs;
 • ervaring met IKC-vorming heeft;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Prohles.

 
Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ondernemerschap
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Aansturen team/leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Samenwerken
 • Conceptueel denken

Wij bieden jou:
een enthousiast en divers team;
ondersteuning op bovenschools niveau op gebied van HRM, kwaliteit, financiën, huisvesting en ICT;
salariëring volgens cao po; schaal D12;
benoemingsomvang 0,8-1 fte.
 

Solliciteer