Krachtige en mensgerichte schoolleider op CBS Drakensteyn te Enschede (0,7 – 1 fte) in Enschede

Voor CBS Drakensteyn zoeken wij per 1 augustus 2021 een schoolleider (m/v)
 
Organisatieprofiel
CBS Drakensteyn valt onder het bevoegd gezag van stichting VCO Oost-Nederland, een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en kinderopvang met passende zorg voor elke leerling. De 14 scholen in Twente en de Achterhoek van stichting
VCO Oost-Nederland (www.vco-oostnederland.nl) hebben elk een eigen identiteit en bieden in een veilige leer- en werkomgeving passend onderwijs dat recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen.
 
Het onderwijs op CBS Drakensteyn is gebaseerd op het jaarklassensysteem. De school bestaat uit 16 groepen en geeft dagelijks onderwijs aan 370 leerlingen. De school is klaar om een volgende stap te zetten op weg naar nog beter en inclusiever onderwijs. De grootste
uitdaging vormt het doorbouwen aan een ontwikkelingsgericht team dat samen met de schoolleider vanuit een nieuwe missie/visie vormgeeft aan kwalitatief onderwijs. De school hecht waarde aan de christelijke identiteit.
 
Functieprofiel
Wat vragen wij van onze schoolleiders?
Als schoolleider geef jij samen met je team vorm aan prikkelend en resultaatgericht onderwijs. Daarmee bieden jullie kinderen een onvergetelijke schooltijd. Jij creëert samen met je team een leer- en werkomgeving met de kernwaarden respectvol, nieuwsgierig
en verantwoordelijk. Je stelt grenzen en geeft ruimte.  Diepgaande kennis en expertise van het onderwijs maken je tot een stevige onderwijsprofessional. Je bent krachtig en overtuigend in je communicatie en weet anderen te inspireren en te motiveren. Je bent
ontwikkelingsgericht en weet veranderingen te initiëren en te realiseren. Je bent steeds op zoek naar een manier om je werk te verbeteren. Je luistert zonder oordeel en bent oprecht geïnteresseerd in de ander. Gebruikmakend van de nieuwste inzichten in je
vakgebied, herijk je steeds weer de koers van de school. Je initieert gesprekken met je team, ouders en kinderen over onderwijs en de werkwijzen binnen de school. Je leert niet in je eentje, maar samen met teamleden, collega-schoolleiders en de bestuurder.
Ongevraagd en gevraagd geef en ontvang je feedback. Jij denkt in oplossingen. De wetenschap dat jij je ontwikkelt en hierdoor bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw leerlingen, drijft jou. Binnen en buiten de school vertegenwoordig jij de school. Je bent een
zichtbaar en toegankelijk boegbeeld. Jij zoekt samenwerking in de wijk. Met scholen en andere organisaties.
 
Op CBS Drakensteyn vragen de volgende aspecten jouw aandacht:
Leiderschap

 • Jij onderzoekt de MT-structuur en optimaliseert de taken en rollen in en rond het MT.
 • Jij stuurt proactief bij het implementeren van deze nieuwe taakverdeling.
 • Jij schetst heldere perspectieven en jij bent goed in het creëren van draagvlak en het planmatig  uitvoeren van veranderingsprocessen.
 • Jij vergroot het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en verbinding tussen de teams.

 Onderwijs

 • Jij faciliteert een missie/visie-traject dat leidt tot een nieuwe gedeelde visie en als kader voor alles wat in de school gebeurt.
 • Jij zet samen met het team deze visie om naar plannen, beleid en leerkrachtgedrag zodat de visie voelbaar en merkbaar is in de school.
 • Jij draagt zorg voor de doorontwikkeling van het onderwijs naar inclusiever onderwijs.
 • Jij verstevigt de school als PBS school.

 Cultuur

 • Jij ontwikkelt een cultuur van openheid en professioneel gedrag verder.
 • Jij stimuleert de ontwikkeling van leerteams en borgt deze.
 • Jij stuurt een verandering aan waarin de school transformeert naar een professionele leergemeenschap die toekomstbestendig onderwijs realiseert.

 Ouders

 • Jij laat samen met het team aan ouders zien dat zij belangrijke partners zijn.
 • Jij zorgt dat processen binnen de leerlingenzorg, meer zichtbaar en navolgbaar zijn voor ouders.

 Identiteit

 • Jij neemt een inspirerende en aansturende rol op je door het gesprek over identiteit te faciliteren.
 • Jij verbetert de doorgaande lijn wat betreft de activiteiten in de groepen. 

Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Visie
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Samenwerken
 • Conceptueel denken
 • Analytisch denken
 • Oudergerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren

Contactinformatie
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:  
Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl, (06-36033598).
 

 

Wij zoeken een schoolleider die:

 • stevig onderwijskundig onderlegd is en over ervaring in het onderwijs beschikt;
 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • prioriteiten kan stellen en duidelijke doelen voor ogen heeft;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting VCO Oost-Nederland.

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau op gebied van HRM, kwaliteit, financiën, huisvesting en ICT;
 • salariëring volgens cao po; schaal D12;
 • benoemingsomvang fte 0,7-1.

 

Solliciteer