Inspirerende directeur voor de Roelof Venemaschool gezocht in Amstelveen

Wie zijn wij? 
De Roelof Venema School is een brede school met 24 groepen (ca. 640 kinderen). De school is gehuisvest in een mooi en duurzaam schoolgebouw met prachtige faciliteiten, zoals een atelier, een werkplaats, een kooklokaal, daktuinen en een mooie ruime gymzaal.  
 
Op de Roelof Venemaschool geven we kinderen een zo breed mogelijke basis. We richten ons daarom op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. Een optimale ontwikkeling van de kinderen is wat ons bindt, we zijn betrokken en voelen ons
mede verantwoordelijk voor de opvoeding van onze leerlingen. We geven hen onze volle aandacht. 
 
We vinden creatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden heel belangrijk. Mooie ervaringen in de kindertijd worden de meest kostbare bagage voor het leven. De bagage die wij de kinderen meegeven, zorgt ervoor dat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen
staan en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun naasten en de wereld waarin zij leven. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen open en nieuwsgierig in het leven staan en hun unieke, waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan de maatschappij.   
 
Het team 
Het team op de Roelof Venema School bestaat uit circa 60 personen en is een mooie mix van ervaring en nieuw elan. Op dit moment is er naast een directeur ook een adjunct-directeur, zij vormen samen het leidinggevende team van de school. We zijn ook een erkende
opleidingsschool waardoor er altijd stagiaires zijn. We werken met plezier, ontwikkelingsgericht en hechten veel belang aan een goede onderlinge samenwerking om het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling
van hun kinderen. Dat we de samenwerking met ouders hoog in het vaandel hebben zien we terug in de grote ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad en een goed draaiende medezeggenschapsraad.  
 
Wie zoeken wij? 
Als directeur leid je de school optimistisch en realistisch binnen het beleid van de school en ben je in staat het klimaat waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen te behouden en verder uit te werken. Met je open houding
en heldere positieve communicatie stel je het team nog beter in staat om samen met jou de school te dragen en vooruit te brengen.  

Naast een vanzelfsprekend enthousiasme voor deze prachtige baan breng je mee: 

 • Minimaal 3 jaar ervaring in het leidinggeven aan professionals 
 • Een passende opleiding op minimaal HBO-niveau 
 • Kennis van en ervaring in het basisonderwijs
 • Bij voorkeur een registratie in het Schoolleidersregister 
 • Zelfreflectie 
 • Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen 

Ben je vaardig in:  

 • Het omgaan met je strategische verantwoordelijkheid voor de missie en visie van de school in samenhang met het Koersplan van de onderwijsgroep 
 • Daadkrachtig optreden en knopen doorhakken, maar altijd in verbinding met het team van de school  
 • Het invulling geven aan een positief en inspirerend leiderschap 
 • Het verkrijgen van draagkracht voor ontwikkelingen, zorgen voor de implementatie en borging daarvan 
 • Het communiceren met diverse belangengroeperingen, ook in het Engels  

En voel je je thuis in een omgeving waar:  

 • internationalisering, verdere digitalisering van het onderwijs, duurzaamheid en burgerschap. belangrijke thema’s zijn  
 • het team graag stappen naar de toekomst zet met inzet van de individuele talenten 
 • er ook van je verwacht wordt dat je je inzet voor bovenschoolse projecten en thema’s 

 

Solliciteer