IKC KLIMBOOM I DIRECTEUR 1,0 FTE in Zoetermeer

De school
IKC Klimboom is een modern integraal kindcentrum waar kinderen met plezier naartoe gaan. IKC Klimboom gelooft in de eigenheid van ieder kind. Er is aandacht voor elk kind met ieder zijn eigen onderwijsbehoeften. De kinderen voelen zich veilig, welkom en uitgedaagd
in hun ontwikkeling door een goed pedagogisch klimaat, passend bij het daltononderwijs.

Het IKC ontwikkelt zich op het gebied van vernieuwend onderwijs en lesmethoden. Om deze kwaliteiten te kunnen borgen, is stabiliteit en rust voor de lange termijn noodzakelijk. Een open en transparante cultuur is de ambitie.

IKC Klimboom is momenteel gehuisvest op twee locaties, waarbij het moderne hoofdgebouw met een lichte uitstraling is (in)gericht op de doorstroom van 0 tot 13 jarigen. 

Jouw kracht
Je bent een evenwichtige schoolleider met een overtuigende visie. Hiermee weet jij medewerkers te motiveren en inspireren. Je hebt helder waar je voor staat. Je bent niet alleen onderwijskundig onderlegd, maar weet ook hoe je de school financieel gezond moet
houden en invulling kan geven aan HR-beleid. Als boegbeeld van de school kun je zowel krachtig als empathisch optreden en schep je een toegankelijk en betrokken klimaat waarin het team, kinderen en ouders zich gehoord, betrokken en gewaardeerd voelen. Je bent
resultaatgericht en focust je op de grote lijnen in plaats van op de waan van de dag. Je hebt affiniteit met daltononderwijs en onderschrijft onze waarden en ambities en weet deze zichtbaar te vertalen naar de dagelijkse praktijk en het team. Je hebt het lef
om kritisch te zijn, ook naar de laag boven je. 

Wat wij je bieden
Als directeur bij OPOZ ben je samen met de adjunct-directeur integraal verantwoordelijk voor één van de OPOZ-scholen. Binnen de geformuleerde kaders krijg je alle ruimte om samen met het team invulling te geven aan het onderwijs en het beleid op de school.
Daarnaast denk je als directeur ook mee over de visie, koers en het beleid van de organisatie als geheel.

Uiteraard sta je er als directeur niet alleen voor. Je kunt rekenen op ondersteuning en advies vanuit het bestuursbureau en je collegadirecteuren. Uiteindelijk doen we het samen.

Je komt te werken op een daltonschool met een bevlogen en enthousiast team dat volop in ontwikkeling is en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Ook is er een actieve en betrokken leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Samen met de locatiemanager van
de kinderopvang zet je de ingezette IKC-ontwikkeling voort.

Wij bieden jou een aanstelling als directeur voor 40 uur per week (1 fte) in schaal D12. De aanstelling is voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteer