Hoofd servicebureau

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 zoekt RSG Lingecollege een

Hoofd Servicebureau

Het betreft hier een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Samenvatting
Het hoofd servicebureau draagt zorg voor een professionele en betrokken manier van werken binnen het servicebureau en levert een bijdrage aan de schooldoelstellingen door leiding, sturing en coaching te geven aan de medewerkers en de werkzaamheden binnen het
servicebureau. Het hoofd servicebureau boekt resultaat door te zorgen voor zowel tevreden opdrachtgevers als medewerkers.

Achtergrond
Door de toenemende dynamiek in het onderwijs is er een nieuwe functie binnen RSG Lingecollege ontstaan, te weten hoofd servicebureau. Het servicebureau bestaat uit de leerlingenadministratie, de receptie, de verzuimadministratie en de ondersteuning van het
management.
Het nieuwe hoofd servicebureau is een schakel tussen MT en afdelingsleiders aan de ene kant en de managementondersteuning, leerlingenadministratie en servicedesk aan de andere kant.

Taken en verantwoordelijkheden (beknopte versie): 

 • De vertaalslag maken van de schooldoelstellingen, wensen en behoeften van de afdelingsleiders c.q. directie naar doelstellingen en werkprocessen voor het servicebureau;
 • Gezamenlijke ambitie en gedrag binnen het servicebureau bepalen, monitoren en bijsturen waar nodig;
 • Gesprekspartner zijn voor afdelingsleiders en directie;
 • Leidinggeven aan de medewerkers.

De persoon die wij zoeken weet op een professionele en betrokken manier de medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de schooldoelstellingen.

Hij /zij kan tactvol en doortastend opereren als de situatie hierom vraagt. Daarnaast is hij/zij bereid om zelf ook mee te werken. Dit vraagt om goed kunnen samenwerken, waarbij je verder kunt kijken dan je eigen afdeling
 

 • Mensen kunnen motiveren en stimuleren, zodat de talenten optimaal benut worden;
 • Tactvol en doortastend kunnen opereren wanneer de situatie hier om vraagt;
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Zelfstandig werken en in staat duidelijk prioriteiten in het team te stellen;
 • Vaardig in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek op het gebied van administratieve ondersteuning;
 • Een heldere visie op wat de beste richting is voor het servicebureau en haar medewerkers;
 • Dienstverlenende en klantvriendelijke houding;
 • Kunnen en willen bijdragen aan de eigen ontwikkeling, die van het servicebureau en die van de organisatie;
 • Je hebt kennis van Magister en Zermelo, of bent bereid hier training in te volgen;
 • Je bent op de hoogte van veranderingen in voorschriften in het VO-onderwijs;;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.

Arbeidsvoorwaarden
Aangezien het om een nieuwe functie gaat, wordt deze nog door een externe deskundige gecertificeerd. Wij verwachten dat de functie binnen schaal 8 tot schaal 10 zal worden geplaatst.

Er is in ieder geval sprake van:

 • een aanstelling voor bepaalde tijd tot het einde van het schooljaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • arbeidsvoorwaarden conform cao vo;
 • aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden zoals een sportregeling.

Solliciteer