Hoofd Onderwijs & Kwaliteit in Amsterdam

Als hoofd onderwijs draag je mede de verantwoordelijkheid voor het procesmanagement binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en de kwaliteitsprocessen op het gebied van onderwijs. Het hoofd onderwijs geeft leiding aan de
afdeling Onderwijs, Innovatie en Onderzoek (OIO). Tevens ben je als hoofd Onderwijs verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers van de afdeling. Je bent lid van het strategisch team van AMOS dat onder voorzitterschap staat van een lid
van het college van bestuur. Het betreft een nieuwe functie die jij samen met het strategisch team verder ontwikkelt.

Wat ga jij doen?

Ontwikkelen
Als hoofd onderwijs geef je sturing aan de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van het onderwijs(kwaliteits)beleid binnen AMOS. Dat betekent dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de stichting, maar ook de grootstedelijke en
landelijke ontwikkelingen (inclusief wetgevingsterrein en toezichtkaders van de inspectie van onderwijs) kent. Met deze kennis lever je een belangrijke inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid van AMOS en stel je de daarvoor
benodigde procedures en instrumenten op en waar nodig vast. Je wordt uitgedaagd tot het geven van gevraagd en vooral ook ongevraagd advies over strategische beleidszaken en agendaplanning. Je weet op een effectieve wijze contact te houden met de verschillende
belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. Daarom is het van belang dat je communicatief zeer vaardig bent.
Monitoren en evalueren
Het hoofd onderwijs is verantwoordelijk voor de integrale en stichtingsbrede kwaliteitssturing op het gebied van onderwijsbeleid. Dit doe je door het monitoren en evalueren van de uitvoering van het beleid op alle terreinen van onderwijs. Je opdracht wordt
om namens het college van bestuur leiding te geven aan de uitvoering van het intern toezicht, periodiek managementinformatie te generen, knelpunten te signaleren en voorstellen te doen voor bijstelling. Je bent verantwoordelijk voor de integrale meerjaren
planning & controlcyclus op het gebied van onderwijs en weet een verbinding te leggen met de planning & controlcyclus op bedrijfsvoering. Vanuit een proactieve houding adviseer jij gevraagd en ongevraagd het college van bestuur over de benodigde bijstelling
van beleid met het oog op de lange termijn. Daarover schrijf je heldere discussie- en beleidsnotities.
Ondersteunen scholen
Als hoofd onderwijs speel je een belangrijke rol binnen de schooloverstijgende ondersteuning aan de locaties van AMOS. Je levert een bijdrage aan het beleid van de scholen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg op basis van de vraag van de scholen, eigen
analyses en het toezichtskader van de inspectie van onderwijs. Je bent betrokken bij de ambities van de scholen en handelt altijd vanuit een toekomstgerichte houding. Ook ondersteun je de scholen bij het monitoren en evalueren van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.
Jouw opdracht wordt om binnen de vastgestelde kaders de resultaten van de scholen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg te analyseren en te beoordelen. Vervolgens dien je de schooldirecteur op een effectieve wijze te adviseren over de schoolontwikkeling.
Het kunnen aansluiten bij de onderwijsteams en bij de ontwikkeling van elke school is een herkenbaar vermogen van jou. Je bent hierbij bewust van de uitdagingen die de grootstedelijke context van de scholen met zich meebrengt. 

Leidinggeven Het hoofd onderwijs is de directe leidinggevende van vijf medewerkers van de afdeling Onderwijs, Innovatie en Onderzoek van het bestuursbureau. Dat betekent dat je de goede samenwerking stimuleert tussen en met de medewerkers.
Dit doe je onder meer door goede communicatie tussen de medewerkers van een afdeling en tussen de afdelingen. Je ontwikkelt en borgt de kwaliteit van de afdeling en haar medewerkers. Als leidinggevende neem je een coachende rol aan om medewerkers te laten
groeien.

Jij vindt het een echte uitdaging om de organisatieprocessen te optimaliseren. Je bent ook een echte teamspeler. In je werkwijze en aansturing heb je oog voor de mens en vind je samenwerking belangrijk.

Daarnaast is het voor de functie belangrijk dat jij:

  • HBO+ werk- en denkniveau hebt;
  • kennis hebt van onderwijsbeleid en kwaliteitszorg in het primair onderwijs;
  • gericht opgeleid bent, zoals o.a. onderwijskunde, kwaliteitszorg, orthopedagogiek en / of psychologie;
  • analytisch vaardig bent en het grotere plaatje ziet;
  • vaardig bent in het managen van strategische beleids- en veranderprocessen en implementatiestrategieën;
  • leidinggevende ervaring hebt.

Solliciteer