Hoofd loopbaancentrum in Den Helder

Werken bij het ROC Kop van Noord-Holland: gewoon een goede school
Wie kiest voor het ROC Kop van Noord-Holland kiest voor (werken op) een school voor middelbaar beroepsonderwijs, vavo en (volwassenen)educatie. Daarnaast verzorgen we beroepsonderwijs (maatwerktrajecten) in opdracht van bedrijven en instellingen. Bij het
ROC Kop van Noord-Holland is veel aandacht is voor de individuele student. Persoonlijke begeleiding staat bij ons voorop; we helpen studenten hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep
of een eventuele vervolgopleiding.

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan wij fuseren met het Clusius College en samen verder als Vonk. Door de fusie met het Clusius College kunnen we een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod niet alleen behouden maar ook verder ontwikkelen. Hiermee sluiten
we nog beter aan op de arbeidsmarkt. Bovendien versterken we met deze fusie de aansluiting van het vmbo op het mbo. Zo kunnen we vanuit een robuuste organisatie robuust blijven inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Over de afdeling
Het loopbaancentrum neemt binnen het ROC Kop van Noord-Holland een centrale plaats in als het gaat om organisatie en uitvoering van tweedelijns studie- en loopbaanbegeleiding. Het loopbaancentrum biedt extra begeleiding en zorg aan studenten die meer nodig
hebben dan datgene wat in de eerstelijnsbegeleiding op de afdeling geboden kan worden. Naast het bieden van begeleiding aan individuele studenten is het loopbaancentrum betrokken bij beleid en organisatie van studentbegeleiding. Ook is het loopbaancentrum
betrokken bij de diverse (regionale) maatregelen rondom het terugdringen van verzuim, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

In verband met pensionering van ons huidige Hoofd loopbaancentrum, zijn wij met ingang van 1 juni aanstaande, op zoek naar een:

Hoofd loopbaancentrum (0,8 fte)

Wat je gaat doen
Je geeft leiding aan het team medewerkers van het loopbaancentrum. Ook geef je leiding aan het proces van de ontwikkeling en vernieuwing van de studentbegeleiding en zorgstructuur.
Je initieert en coördineert zorg- en adviestaken bij in-, door- en uitstroom van (potentiële) ROC-studenten. Daarnaast initieer en coördineer je de zorg voor kwetsbare jongeren. Daartoe onderhoud je ook contacten met de belangrijke stakeholders op dit gebied
in de regio.
Je formuleert en implementeert nieuw beleid. Je deelt kennis en zorgt voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen en belangrijke externe stakeholders.
Tevens ben je een vraagbaak voor onze medewerkers op het gebied van begeleiding van en zorg voor studenten.

Jouw team
Jouw team bestaat uit 12 professionals. Het team geeft vorm en uitvoering aan de zorgstructuur voor studenten met een specifiekere ondersteuningsvraag. Deze specialisten hebben hun werkplek op de diverse onderwijslocaties.

Profiel
Je hebt ervaring in het aansturen van een team professionals en het aansturen van (regionale) projecten. Je hebt brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot het werkgebied van het loopbaancentrum (hbo plus/academisch
werk- en denkniveau). Je hebt kennis van de zorg- en onderwijsstructuur in de regio en hebt een relevant netwerk. Je beschikt ook over een brede kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, studiebegeleiding en loopbaanbegeleiding. Daarnaast ben je bekend
met hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden. 
Je luistert goed en verwoordt makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van en ervaring binnen het mbo is een pre.

Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke, uitdagende functie in een team van professionals. De functie is ingedeeld in schaal 11, conform de vigerende cao mbo. Naast een goede vakantieregeling bieden wij conform cao ook een eindejaarsuitkering in de vorm van een dertiende maand.
Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel, je krijgt hier alle ruimte voor. Als Hoofd loopbaancentrum werk je meestal vanuit het Centraal Bureau in Den Helder. Al onze locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Werken bij het
ROC Kop van Noord-Holland betekent filevrij naar je werk.

Solliciteer