ervaren energieke directeur OPDC

De directeur die we zoeken:
 

 • is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het OPDC op alle niveaus (onderwijs, zorg en ondersteuning, personeelsbeleid, financiën en bedrijfsvoering);
 • stimuleert het opgroeien van jongeren tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers door het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving;
 • werkt vanuit een sterke relatie school – leerling – ouders;
 • geeft leiding aan de teamleiders van het OPDC en het onderwijs (ondersteunend) personeel;
 • maakt actief deel uit van het MT van Sterk VO;
 • vertegenwoordigt het OPDC als tussenvoorziening in het netwerk van onderwijs en jeugdhulp in Utrecht en de omliggende regio;
 • draagt actief bij aan de doorontwikkeling van passend onderwijs binnen Sterk VO en aan een krachtige verbinding van onderwijs en jeugdhulp.

De directeur heeft de volgende eigenschappen:
 

 • werkt resultaatgericht en heeft voortdurend oog voor de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en ondersteuning van het personeel;
 • werkt planmatig en stijgt uit boven de waan van de dag;
 • heeft affiniteit met en kennis van de doelgroep van het OPDC;
 • heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe organisaties;
 • is stressbestendig, teamspeler en bruggenbouwer;
 • heeft actuele kennis van en ervaring met onderwijsontwikkeling;
 • werkt en stuurt vanuit de geformuleerde waarden van het OPDC.

Solliciteer