Enthousiaste en daadkrachtige directeur

Algemene informatie over de school 
Het Orion College Zuidoost, onderdeel van Stichting Orion, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen van 12-20 jaar. De locatie Zuidoost richtte zich in eerste instantie op de groep leerlingen met een uitstroomperspectief
arbeid. De laatste jaren is er ook een toename van de meest kwetsbare groep van leerlingen met een matige verstandelijke beperking en een lage sociale weerbaarheid. De school streeft ernaar om alle leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk te laten ontplooien,
waarbij dagbesteding, werk en zinvol meedoen in de maatschappij van primair belang worden geacht, daarbij rekening houdend met de individuele mogelijkheden van elke leerling. Elke leerling krijgt elke dag een nieuwe kans om opnieuw te beginnen. Het Orion College
Zuidoost onderscheidt zich op het gebied van het vergroten van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En vindt  competentie ontwikkeling (naast sociale) praktische vaardigheden belangrijk voor de leerlingen. De school kent een grote culturele
diversiteit waarbij de Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond het meest vertegenwoordigd is. 

Op het Orion College zitten 80 leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar, verdeeld over 7 groepen met een vaste mentor, waarbij een aantal leerlingen extra ondersteuning krijgt van gespecialiseerde jeugdhulpverleners. 

 

Algemene informatie over de functie:
Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij met enthousiasme en gedrevenheid leiding geeft aan het team van circa 22 medewerkers en een duidelijke visie heeft op het onderwijs voor onze leerlingen.
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel, de financiën en huisvesting van de school als ook voor de samenwerking met externe partners die in de school werkzaam zijn.
Aan de vernieuwingen waar het speciaal onderwijs de komende jaren mee geconfronteerd wordt, zal de directeur op een positieve en constructieve wijze met de medewerkers van de school, collega’s van de andere Orion scholen, de overlegorganen en de bestuurder
vormgeven. Daarbij onderschrijft hij of zij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. 

Competenties/functie-eisen: 
De schooldirecteur kenmerkt zich door: 
• Visie gestuurd werken. 
• Het stimuleren van samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus. 
• Een coachende leiderschapsstijl. 
• Durven delegeren en de teamleden verantwoordelijkheid geven. 
• Visie omzetten in heldere beleidsmatige doelen. 
• Resultaatgericht werken. 
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 
• Het goed kunnen relativeren en een behoorlijke dosis humor. 
• Bekendheid met PBS is een pré.
• Het realiseren van een veilige en rustige omgeving voor leerlingen en medewerkers. 
• Integriteit staat hoog in het vaandel.

Opleiding en ervaring: 
De directeur van Orion College Zuidoost heeft een relevante opleiding op HBO/academisch niveau. De directeur heeft managementervaring, bij voorkeur in het speciaal onderwijs en voldoet zoveel mogelijk aan de competenties van de vakbekwame directeur zoals omschreven
in de beroepsstandaard van Register Directeur Onderwijs (RDO) (www.schoolleidersregisterpo.nl). 

Verder heeft de directeur: 
– Ervaring met het inzetten en aansturen van veranderingsprocessen. 
– Kennis van en ervaring met personeels- en financieel management. 
– een warm hart voor onze ZMLK-populatie. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Primair Onderwijs. Voor deze functie geldt de DC- salarisschaal. Inschaling is afhankelijk van ervaring. Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren binnen de sollicitatieprocedure. 
 

Solliciteer