Directeur MBO

Samen met uw team werkt u aan het opstellen van een toekomstgericht uitvoeringsmodel voor het mbo, waarin de kwaliteitsverbetering van het opleidingsportfolio centraal staat. Als inspirator en coach motiveert u uw medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Read more