Teamleider Speciaal Onderwijs

Je bent een natuurlijke leider die weet wat nodig is om het onderwijs te optimaliseren. Je bent de spil die verbinding maakt met de collega’s, leerlingen en samen met het team zorg je voor een stabiele omgeving. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de bewaking van het onderwijsleerproces. Je durft op eigen wijze creatief te zijn en verantwoordelijkhed te nemen, in nauwe afstemming met jouw locatiedirecteur die je vervangt bij afwezigheid en aan wie je verantwoording aflegt. Je hebt als docent ervaring opgedaan in het regulier of voortgezet speciaal onderwijs.

Read more

Zorgcoördinator CLZ

De zorgcoördinator vervult een centrale rol bij de opzet, de uitvoering en de borging van het zorgbeleid van de school. Het is van belang op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen op dit terrein met name ten aanzien van de eisen die worden gesteld in het kader van Passend Onderwijs

Read more