Coördinator Ondersteuning en Begeleiding

De Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB, voorheen Zorgcoördinator) maakt samen met de Portefeuillehouder (teamleider) beleid op het en zorgt voor de implementatie van Passend Onderwijs op school. Hij/zij coördineert alles rondom aanmelding en ondersteuning/begeleiding van leerlingen op onze school. Hij/zij staat aan het hoofd van het team ondersteuning en begeleiding en maakt gebruik van de externe hulpverlening/partijen indien nodig. Daarnaast wordt op basis van de behoeften van docenten, bepaald hoe de ondersteuningsstructuur versterkt kan worden. Dit kan door het opleiden van teamleden, maar ook door scholing van docenten. 

Read more