Schoolleider

Als schoolleider van KBS Gertrudis ben je leidinggevend op het gebied van onderwijs, personeel en de interne organisatie.
Je rapporteert aan de clusterdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor het verder versterken en uitbouwen van het profiel van de school binnen de wijk.

Read more

ervaren energieke directeur OPDC

Sterk VO is het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs van Utrecht en Stichtse Vecht. Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. Sterk VO doet dat door bij te dragen aan een effectieve organisatie van de ondersteuning in en om scholen zodat leerlingen hun schoolloopbaan ononderbroken kunnen doorlopen. Sterk VO zorgt voor de toekenning van extra of speciale ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.
www.sterkvo.nl
OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met deskundige begeleiders en docenten aan het werk om hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen. OPDC Utrecht biedt een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden en ondersteuning op maat. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk.
OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO.
www.opdc-utrecht.nl

OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO.
www.opdc-utrecht.nl

Read more

Staffunctionaris Onderwijs

In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met je collega-staffunctionarisonderwijs. Je geeft vorm aan onderwijskundig beleid bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als 10-14 onderwijs, IKC, povo of wetenschap en techniek. Daarnaast pak je met jouw hands-on mentaliteit ook een aantal meer operationele taken op. Specifiek aandachtsgebied in deze functie is het gebruik van ICT in het onderwijs.
Je bent een stevige gesprekspartner voor onze scholen en het managementteam als het gaat om ontwikkelingen en innovatie op onderwijskundig gebied. Je bent daarom op de hoogte van relevante onderwijskundige trends en bent in staat deze te vertalen naar onderwijskundig beleid dat past binnen ons Strategisch Beleidsplan De Leerling blinkt uit.
Je neemt deel aan verschillende in- en externe netwerken en kennisgroepen en bent aanspreekpunt voor het Icoach-netwerk, waarin kennis op het gebied van onderwijs en ICT wordt uitgewisseld.

Read more

Locatiemanager Petje af Utrecht

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de weekendschool van Petje af Utrecht. Je primaire taak is het begeleiden en organiseren van het operationele proces voor de weekendschool in de wijk Kanaleneiland, zoals het samenstellen van het onderwijsprogramma (denk hierbij aan het regelen van bijvoorbeeld de brandweer en fotograaf als gastdocent), het aansturen van de coaches en het initiëren van samenwerkingen en fondsenwerving.

Read more

Schoolleider

Ben jij een toegankelijke schoolleider die ‘s ochtends bij de deur staat en leerlingen en ouders ‘goedemorgen’ wenst? Heb jij het in je om de positieve naam van onze school verder uit te dragen? Wil jij de ingezette koers en ontwikkelingen binnen de school verder doorzetten en borgen? Weet jij
als lid en leider van het team de goede werksfeer vast te houden? Solliciteer dan nu op de functie van schoolleider op de St. Jan de Doperschool!

Read more