Staffunctionaris Onderwijs

In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met je collega-staffunctionarisonderwijs. Je geeft vorm aan onderwijskundig beleid bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als 10-14 onderwijs, IKC, povo of wetenschap en techniek. Daarnaast pak je met jouw hands-on mentaliteit ook een aantal meer operationele taken op. Specifiek aandachtsgebied in deze functie is het gebruik van ICT in het onderwijs.
Je bent een stevige gesprekspartner voor onze scholen en het managementteam als het gaat om ontwikkelingen en innovatie op onderwijskundig gebied. Je bent daarom op de hoogte van relevante onderwijskundige trends en bent in staat deze te vertalen naar onderwijskundig beleid dat past binnen ons Strategisch Beleidsplan De Leerling blinkt uit.
Je neemt deel aan verschillende in- en externe netwerken en kennisgroepen en bent aanspreekpunt voor het Icoach-netwerk, waarin kennis op het gebied van onderwijs en ICT wordt uitgewisseld.

Read more

Locatiemanager Petje af Utrecht

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de weekendschool van Petje af Utrecht. Je primaire taak is het begeleiden en organiseren van het operationele proces voor de weekendschool in de wijk Kanaleneiland, zoals het samenstellen van het onderwijsprogramma (denk hierbij aan het regelen van bijvoorbeeld de brandweer en fotograaf als gastdocent), het aansturen van de coaches en het initiëren van samenwerkingen en fondsenwerving.

Read more

Schoolleider

Ben jij een toegankelijke schoolleider die ‘s ochtends bij de deur staat en leerlingen en ouders ‘goedemorgen’ wenst? Heb jij het in je om de positieve naam van onze school verder uit te dragen? Wil jij de ingezette koers en ontwikkelingen binnen de school verder doorzetten en borgen? Weet jij
als lid en leider van het team de goede werksfeer vast te houden? Solliciteer dan nu op de functie van schoolleider op de St. Jan de Doperschool!

Read more

Afdelingsleider 5 en 6 vwo

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school geeft vorm aan een brede ontwikkeling van leerlingen vanuit drie pijlers kwaliteit, verbondenheid en diversiteit. De sfeer op het Boni is te omschrijven als open, met ruimte voor ieders eigenheid en betrokkenheid op elkaar en op de schoolgemeenschap als geheel. De school biedt sterk inhoudelijk onderwijs waarin de vaksecties werken aan ontwikkeling van het vakonderwijs. De medewerkers van de school zijn gericht op vernieuwing van het onderwijs met ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid van leerlingen. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is erop gericht ruimte te bieden aan deze onderwijsontwikkeling.

Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar een afdelingsleider 5 en 6 vwo.

Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte, waarvan een gering deel docenttaken

Inschaling: schaal LD volgens CAO-VO

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd zowel in- als extern geworven.

Read more