ervaren energieke directeur OPDC

Sterk VO is het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs van Utrecht en Stichtse Vecht. Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. Sterk VO doet dat door bij te dragen aan een effectieve organisatie van de ondersteuning in en om scholen zodat leerlingen hun schoolloopbaan ononderbroken kunnen doorlopen. Sterk VO zorgt voor de toekenning van extra of speciale ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.
www.sterkvo.nl
OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met deskundige begeleiders en docenten aan het werk om hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen. OPDC Utrecht biedt een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden en ondersteuning op maat. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk.
OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO.
www.opdc-utrecht.nl

OPDC Utrecht is onderdeel van Sterk VO.
www.opdc-utrecht.nl

Read more