Lid Raad van Toezicht

Stichting KAVOR (Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam) is op zoek naar een lid Raad van Toezicht. Het Emmauscollege te Rotterdam is de enige school onder het bevoegd gezag van KAVOR. Het Emmauscollege biedt binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, uitdagend kwaliteitsonderwijs aan ruim 1700 havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen.

Voor deze vacature is KAVOR op zoek naar een lid met kennis en ervaring op het gebied van facilitaire zaken en bedrijfsvoering in een onderwijsorganisatie. Het lid zal ook, samen met de penningmeester, lid zijn van de auditcommissie.

Read more

Hoofd facilitaire zaken

Het Emmauscollege is op zoek naar een hoofd facilitaire zaken. Het hoofd facilitaire zaken behoort tot de functiecategorie stafmedewerkers. Tot de belangrijkste kernverantwoordelijkheden zijn te rekenen facilitaire zaken, financiële zaken en ICT-aangelegenheden. Het hoofd facilitaire zaken ressorteert direct onder de Voorzitter Centrale Schoolleiding en/of de portefeuillehouder middelen en/of personeel.

Read more