Hoofd facilitaire zaken

Het Emmauscollege is op zoek naar een hoofd facilitaire zaken. Het hoofd facilitaire zaken behoort tot de functiecategorie stafmedewerkers. Tot de belangrijkste kernverantwoordelijkheden zijn te rekenen facilitaire zaken, financiële zaken en ICT-aangelegenheden. Het hoofd facilitaire zaken ressorteert direct onder de Voorzitter Centrale Schoolleiding en/of de portefeuillehouder middelen en/of personeel.

Read more