Locatiedirecteur SO

Voor De Sterrenkijker zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur. Deze locatiedirecteur zal de locatie in Uden en Oss zelfstandig leiden in nauwe samenwerking met een locatiecoördinatoren van de Sterrenkijker. De locatiedirecteur van De Sterrenkijker participeert in het MT van Stichting Oosterwijs dat o.a. bestaat uit drie locatiedirecteuren van de VSO locaties van De Sonnewijser.
De locatiedirecteur zal belast worden met de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in ons functiebouwwerk. De bevoegdheden, kaders en verantwoordelijkheden zijn in dat zelfde functiebouwwerk omschreven
Voor De Sterrenkijker zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur. Deze locatiedirecteur zal de locatie in Uden en Oss zelfstandig leiden in nauwe samenwerking met een locatiecoördinatoren van de Sterrenkijker. De locatiedirecteur van De Sterrenkijker participeert in het MT van Stichting Oosterwijs dat o.a. bestaat uit drie locatiedirecteuren van de VSO locaties van De Sonnewijser.
De locatiedirecteur zal belast worden met de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in ons functiebouwwerk. De bevoegdheden, kaders en verantwoordelijkheden zijn in dat zelfde functiebouwwerk omschreven
Enthousiaste locatiedirecteur voor het SO (cluster 4) in Oss en Uden

Read more