Directeur OSG West-Friesland

Als directeur van de OSG West-Friesland geef je leiding aan ongeveer 150 medewerkers en leg je verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur. De OSG is een school waar leerlingen in een veilige omgeving en een inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van iedere leerling bieden wij voortgezet onderwijs op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt en effectief is. De school omschrijft zich in de woorden Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend, hetgeen wordt ervaren binnen de school. Er is een groot gevoel van trots onder de collega’s op een school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen ertoe doet.

Read more