Concern controller

Als concerncontroller draag je eraan bij dat Zone.college optimaal ‘in control’ is, met andere woorden dat de organisatie op een effectieve, efficiënte, integere en verantwoorde manier haar doelen bereikt. Je bouwt mee aan onze ambitie van groots, toekomstbestendig groen onderwijs.

Read more