Teamleider

In verband met de aanstaande fusie verandert de managementstructuur, waardoor wij voor één van onze afdelingen op zoek zijn naar een teamleider. Het huidige management breidt uit van drie naar vier teamleiders, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse leiding van de school. Op locatie worden zij ondersteund door een managementassistent. Bovenschools ontvangen zij leiding van en leggen zij verantwoording af aan de sectordirecteur.
In verband met de aanstaande fusie verandert de managementstructuur, waardoor wij voor één van onze afdelingen op zoek zijn naar een

Teamleider 0,8 fte

Het managementteam breidt uit van drie naar vier teamleiders, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse leiding van de school. Op locatie worden zij ondersteund door een managementassistent. Bovenschools ontvangen zij leiding van en leggen zij verantwoording af aan de sectordirecteur.

Read more