Teamleider bovenbouw

De teamleider wordt in beginsel voor de periode van 1 jaar benoemd. Aan het einde van die periode zal een beoordeling plaatsvinden.

De teamleider is lid van de schoolleiding. De teamleider is de scharnier tussen schoolleiding en team. De teamleider is verantwoording schuldig aan de rector voor wat betreft de uitvoering van het teambeleid.
De teamleider werkt binnen de kaders van het schoolbeleidsplan en de daarvan afgeleide teamplannen.
De teamleider neemt in overleg met de rector beslissingen over de uitvoering van door het team ontwikkelde plannen.
De teamleiders hebben een vast (ingeroosterd) overlegmoment met de rector.
Tevens is er een vast overlegmoment met de gehele directie en alle teamleiders (onderwerpen: schoolbrede afstemming, beleidsvoorbereiding en uitvoering, etc).

De teamleider wordt in beginsel voor de periode van 1 jaar benoemd. Aan het einde van die periode zal een beoordeling plaatsvinden.

De teamleider is lid van de schoolleiding. De teamleider is de scharnier tussen schoolleiding en team. De teamleider is verantwoording schuldig aan de rector voor wat betreft de uitvoering van het teambeleid.
De teamleider werkt binnen de kaders van het schoolbeleidsplan en de daarvan afgeleide teamplannen.
De teamleider neemt in overleg met de rector beslissingen over de uitvoering van door het team ontwikkelde plannen.
De teamleiders hebben een vast (ingeroosterd) overlegmoment met de rector.
Tevens is er een vast overlegmoment met de gehele directie en alle teamleiders (onderwerpen: schoolbrede afstemming, beleidsvoorbereiding en uitvoering, etc).

Read more