Algemeen directeur / rector

Het Farelcollege zoekt een rector met een sterke persoonlijkheid die de school extern vertegenwoordigt op zowel gemeentelijk als regionaal niveau. De rector is het gezicht van de school. U bent strategisch sterk en kan daadkrachtig opereren. Een betrokken leider die wil professionaliseren en groeien, met de organisatie en persoonlijk. U bent open en benaderbaar. Uw aanpak is gestructureerd, u zegt wat u doet en doet wat u zegt.

Read more

Teamleider Farel Mavo 1 en 2

Werkzaamheden:
Onderwijsuitvoering en leerlingbegeleiding
• het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de leden in het team;
• het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team;
• verantwoordelijk voor de ‘opbrengsten’ van het onderwijs: rendementen, doorstroom en afstroom; de samenhang tussen de vakken en de adequate begeleiding van leerlingen;
• sterk in het (bij)sturen op onderwijsresultaten en in staat daarover het gesprek te voeren met de betreffende vakdocenten en met de directeur. Samen zorg je ervoor dat er voor leerlingen een uitdagend en stimulerend programma is.
• het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding;
• het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team; verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanname- en verwijzingsbeleid;

Professionele ontwikkeling van het team
• het stimuleren, ondersteunen en coachen van de leden van het team om hun competenties te ontwikkelen zodat deze gelijk op lopen met de ontwikkeling van de school;
• het adviseren van het management omtrent de te verwachten personele knelpunten en het aangeven van de oplossingsrichting;
• het periodiek voeren van ontwikkel- en functioneringsgesprekken;
• het vaststellen van de overeengekomen afspraken betreffende de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team;
• het begeleiden, stimuleren en faciliteren van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team.
• adviseren van de directeur betreffende de eindbeoordeling van het begeleidings- en beoordelingstraject van nieuw aangestelde docenten.

Planmatig werken
• in samenwerking met het team; opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het teamplan op basis van het afdelingsplan;
Werkzaamheden:
Onderwijsuitvoering en leerlingbegeleiding
• het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de leden in het team;
• het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team;
• verantwoordelijk voor de ‘opbrengsten’ van het onderwijs: rendementen, doorstroom en afstroom; de samenhang tussen de vakken en de adequate begeleiding van leerlingen;
• sterk in het (bij)sturen op onderwijsresultaten en in staat daarover het gesprek te voeren met de betreffende vakdocenten en met de directeur. Samen zorg je ervoor dat er voor leerlingen een uitdagend en stimulerend programma is.
• het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding;
• het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team; verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanname- en verwijzingsbeleid;

Professionele ontwikkeling van het team
• het stimuleren, ondersteunen en coachen van de leden van het team om hun competenties te ontwikkelen zodat deze gelijk op lopen met de ontwikkeling van de school;
• het adviseren van het management omtrent de te verwachten personele knelpunten en het aangeven van de oplossingsrichting;
• het periodiek voeren van ontwikkel- en functioneringsgesprekken;
• het vaststellen van de overeengekomen afspraken betreffende de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team;
• het begeleiden, stimuleren en faciliteren van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team.
• adviseren van de directeur betreffende de eindbeoordeling van het begeleidings- en beoordelingstraject van nieuw aangestelde docenten.

Planmatig werken
• in samenwerking met het team; opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het teamplan op basis van het afdelingsplan;
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 ontstaat er een vacature voor Teamleider Farel Mavo 1 en 2 .

Kader
Voor de vacature van teamleider Farel Mavo 1 en 2, kunnen zowel interne kandidaten vanuit de school als vanuit CVO en externe kandidaten die beantwoorden aan het profiel solliciteren.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar een Teamleider Farel Mavo 1 en 2

Read more

Teamleider Farel Mavo 3 en 4

Teamleiders vervullen binnen het Farelcollege een belangrijke positie; zij vormen de onmisbare schakel tussen docenten en directie. De teamleider is in de eerste plaats leider van een team. De teamleider is de direct leidinggevende van de docenten in dat team en is verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van alledag in het team. De teamleider is ook degene die binnen het team leiding geeft aan onderwijskundige ontwikkelingen. Onze school wil vanuit een eigen visie aansluiten bij maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en de teamleider heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van het beleid en de implementatie ervan.

Read more