Bestuurder Petje af Dordrecht

Petje af Dordrecht zoekt bestuursleden met een achtergrond in Onderwijs, Ondernemen of Overheid. Wil jij bijdragen aan de toekomstkansen van talentvolle kinderen? Het lokale bestuur realiseert de ambities van Stichting Petje af Nederland (adviestaak), houdt toezicht op en begeleidt de locatiecoördinator, oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit en bouwt een lokaal netwerk van belanghebbenden.

Read more

Sectordirecteur

We zoeken een sectordirecteur die de ambitie heeft om de koers van het Da Vinci College en de sector verder uit te bouwen. In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor het beleid van de sector en u maakt deel uit van het managementteam van de organisatie. Vanuit een integrale positie geeft u sturing aan de domeinleiders, die belast zijn met de ontwikkeling, programmering, organisatie en

uitvoering van het onderwijs.

Read more

Lid Raad van Bestuur (onbezoldigd)

Petje af Dordrecht zoekt leden voor de Raad van Bestuur met een achtergrond in Onderwijs, Ondernemen of Overheid.
Wil jij bijdragen aan de toekomstkansen van talentvolle kinderen? De RvB realiseert de ambities van Stichting Petje af Nederland (adviestaak), houdt toezicht op en begeleidt de locatiecoördinator, oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit en bouwt een lokaal netwerk van belanghebbenden.

Read more

Locatiemanager Petje af Dordrecht

Afwisselende, flexibele functie. Als locatiemanager ben jij de spin in het web en ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de Petje af-locatie in Dordrecht. Je hebt een groot netwerk en organiseert het onderwijsprogramma met door jou uitgekozen vrijwillige gastdocenten, geeft leiding aan coaches op de groep en beheert het locatiebudget.

Read more

Directeur HBO Drechtsteden

De nieuwe directeur van HBO Drechtsteden zal de nodige aandacht moeten besteden aan de verdere opbouw en borging van het hbo. Daarnaast wordt er gewerkt met een relatief klein en hecht team dat door de groei wordt uitgebreid. Een bijzonder kenmerk van het team is dat dit bestaat uit een groot aantal zzp’ers en een aantal vaste docenten. Dit vraagt een andere benadering dan een reguliere HRM-benadering. De organisatiestructuur moet, gelet op de groei en positie, verder vormgegeven worden. Naast de bestaande bacheloropleidingen behoeft de in ontwikkeling zijnde duale Ad-trajecten en cursussen aparte aandacht en aansturing. De directeur richt zich met name op de verdere doorontwikkeling van het hbo, acquisitie van nieuwe partners en het overall management van het hbo. Een opgave is om partijen te vinden die inhoudelijk en financieel iets kunnen en willen bijdragen. Er liggen diverse kansen om samen te werken met andere partijen zoals regionale hbo-instellingen, lokale overheid, het bedrijfsleven zoals IT bedrijven en bouwbedrijven, zorginstellingen e.d.

Read more