Teamleider onderbouw havo en vwo

Wij zijn op zoek naar kandidaten met een onderwijskundige visie waarbij uitdagingen worden aangegaan om het onderwijs met en voor de leerlingen te optimaliseren. Aandacht voor het leerproces, de leerinhoud en het welbevinden van de leerling staat centraal. Voor het team onderbouw havo/vwo zoeken wij een teamleider (m/v) met een heldere en innoverende onderwijskundige visie. Een onderwijsbevoegdheid is een vereiste. Daarnaast verwachten wij dat diegene een echte teambuilder is, hart heeft voor leerlingen en voor collega’s, innoverend en inspirerend is. Hij/zij draagt zorg voor de onderwijsuitvoering en ontwikkeling van onderwijsbeleid, samen met collega teamleiders en de onderwijsdirecteur. Resultaatgericht werken en operationele aansturing van het team behoren tot de dagelijkse werkzaamheden.

Read more