HR beleidsadviseur /coördinator psa

Samen met een MT-lid van het bestuur en drie andere beleidscollega’s ben je het aanspreekpunt voor de schooldirecties. Die adviseer je over het te voeren personeelsbeleid, maar ook over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele kwesties. Je draagt zorg voor de implementatie van het afgesproken beleid. Aansturing van de psa-kalender is een tweede hoofdtaak, waarbij je inzet op juiste uitvoering van (beleids-)afspraken. Daarbij onderscheid je met gemak hoofd- en bijzaken en je hebt een scherpe blik voor cruciale details. V.w.b. beleidsontwikkeling zal je focus in eerste instantie op arbeidsvoorwaarden, psa-processen en personeelsbeleid liggen.

Read more