Teamleider OOP – bedrijfsvoering

Het Hermann Wesselink College wil de bedrijfsvoering versterken en kiest er voor om hiervoor een aparte teamleider aan te stellen die deel uitmaakt van onze schoolleiding. Deze teamleider geeft leiding aan een enthousiast team van medewerkers die allemaal deel uitmaken van het onderwijs ondersteunend personeel. Tevens is de teamleider verantwoordelijk voor het geheel van de bedrijfsprocessen op school (facilitair, ICT, huisvesting, financiën, administratie, roosterbureau, mediatheek, technisch onderwijs assistenten, enzovoort).

Read more