Directeur Stafbureau

Het stafbureau heeft een tweeledige rol. De staf ondersteunt de schoolleider als integraal eindverantwoordelijke voor de school en de staf ondersteunt het CvB als bestuurlijk integraal eindverantwoordelijke voor de stichting. Daarmee wordt indirect het uiteindelijke doel van Meerwegen ondersteund: het beste onderwijs voor onze leerlingen.

Read more