Directeur VO school in St. Eustatius – Caribisch Nederland

De Gwendoline van Putten School (GvP) is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en de (instructie)taal op school is Engels. Sinds 2015 volgen
de leerlingen onderwijs in het CXC systeem. De school biedt praktijkonderwijs, CCSLC, CSEC en CVQ (vergelijkbaar met VMBO, HAVO en MBO1/2) aan.

We zien het als onze missie om een school te zijn, waar respect voor elkaar en ieders (levens)overtuiging onderdeel is van de voorbereiding op een succesvolle toekomst op Statia, het Caribisch gebied en de wereld als geheel. We willen uitdagend onderwijs bieden
waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien door actief te leren in een veilige en inspirerende leeromgeving binnen en buiten de school.

De organisatie is kleinschalig ingericht en wordt aangestuurd door een kleine directie. Binnen elke afdeling wordt er gewerkt in teams onder leiding van een afdelingsleider.

Wij zijn op zoek naar een krachtige en inspirerende directeur die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van onze school.

De directeur
– geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school
– draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het bekostigingsstelsel
– adviseert en informeert het schoolbestuur en legt verantwoording af aan hen
– vertegenwoordigt de school in het onderwijsveld en bij relevante doelgroepen
– geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van docenten
– geeft leiding aan het voltallige personeel (ongeveer 40 OP en 10 OOP) van de school
– draagt zorg voor verdere uitvoering van het opgestelde actieplan
– is in het bezit van diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs van het van het praktijkonderwijs, vmbo, havo en mbo,
– heeft diepgaande kennis van het CXC of is zich bereid hierin te verdiepen,
– is een ervaren en aantoonbaar succesvolle manager/bestuurder in het onderwijs

Een uitgebreide beschrijving van deze functie, met de daarbij behorende functie-eisen, is te vinden op onze website.
 
Uw sollicitatiebrief en C.V. inclusief pasfoto zien wij graag uiterlijk 18 november a.s. tegemoet. 
 

 

Achtergrondinformatie over Sint Eustatius:
Sint Eustatius is één van de drie eilanden die samen Caribisch Nederland vormen. Het eiland behoort tot de bovenwindse eilanden, heeft een vriendelijke bevolking en kent een tropisch klimaat. Er wonen ongeveer 4000 mensen op het eiland, voor wie de meerderheid
de voertaal en moedertaal (Caribisch) Engels is. Engels is de instructietaal voor PO en VO op het eiland. Er is sprake van aanzienlijke sociaal economische problematiek. 
 
Arbeidsvoorwaarden:
Aanstelling: contract voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Salaris: Salarisschalen Caribisch Nederland
Uitzendvoorwaarden volgens geldende regeling.

Solliciteer