Directeur PO

Onderwijsgroep Amstelland zoekt in verband met pensionering per 1 augustus 2020 een  
 
Directeur (0,8 – 1 fte)
voor RK Basisschool  De Cirkel in Amstelveen
 
Wie zijn wij?
Op De Cirkel werken we vanuit de kernwaarden ‘Vertrouwen, Verbondenheid, Ontmoeten, Gedrevenheid en Aandacht’ die binnen onze stichting van kracht zijn. Ons schoolmotto is; ‘Actief betrokken’. Dat motto komt op vele manieren terug in ons onderwijs, bij de leerkrachten,
de leerlingen en de ouders. Op De Cirkel kunnen kinderen opgroeien tot evenwichtige personen die openstaan voor nieuwe ervaringen. Onze school, gelegen in de wijk Middenhoven, vormt een mooie afspiegeling van de veelzijdige en steeds veranderende samenleving
van Amstelveen. We zijn sterk betrokken bij onze omgeving en onze leerlingen. Met 17 groepen en circa 430 leerlingen zijn we een middelgrote school verdeeld over drie locaties aan één plein.
 
Onderwijsgroep Amstelland
De Cirkel is een middelgrote katholieke school. Zij maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland. Een jonge organisatie met elf basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, een Taalschool en een internationale school. We zijn gericht op vernieuwing
en zien uitdagingen in het huidige onderwijsveld vooral als kansen. Onze leerkrachten zijn ons belangrijkste kapitaal en samen met ouders werken onze scholen aan één doel; de optimale ontwikkeling van het kind. Binnen Onderwijsgroep Amstelland telt dan ook
ieder kind mee: iedere leerling binnen het schoolondersteuningsprofiel is welkom en bieden wij passend onderwijs op basis van onze kernwaarden.
 
Ons team
Het team op De Cirkel telt circa 35 personen. Het team is gemengd, met een stevig fundament aan ervaring en een groep jongere leerkrachten. We zijn ook een erkende opleidingsschool waardoor er altijd stagiaires zijn. We werken met plezier, ontwikkelingsgericht
en hechten veel belang aan een goede onderlinge samenwerking om het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dat we de samenwerking met ouders hoog in het vaandel hebben zien we
terug in de grote ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad en een goed draaiende medezeggenschapsraad.
 

 

 

Wie zoeken wij?
Samen met het team wordt van de directeur verwacht dat u vanuit de ingezette visie en het schoolplan een onderwijsinhoudelijke vervolgkoers uitzet. Om deze te realiseren geeft u leiding vanuit vertrouwen en legt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats.
Binnen uw managementteam werkt u samen met de bouwcoördinatoren, de intern begeleiders en de adjunct-directeur. Uw team is goed in staat zelfstandig te werken en wil ook stappen zetten naar de toekomst toe. U stuurt en begeleidt daarin het team. U stelt de
prioriteiten en schetst de kaders. U werkt vanuit de kracht en professionaliteit van het team en weet ieders talenten in te zetten en stelt hen in staat deze verder te ontwikkelen. Hierbij hebt u ook oog voor de veranderende begeleidingsbehoeften van leerlingen
en de internationalisering van de school. U geeft en neemt verantwoordelijkheid en spreekt mensen ook hierop aan. U betrekt ouders, de stichting, de gemeente en andere partners rondom de school. U inspireert, implementeert, maakt af en borgt. Als directeur
leidt u de school optimistisch en realistisch binnen het beleid en bent u in staat het klimaat waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen te behouden. Met uw open houding en heldere positieve communicatie stelt u het team
nog beter in staat om samen met u de school te dragen. Naast werkzaamheden als directeur van De Cirkel staan er ook bovenschoolse projecten alsmede mogelijke nieuwbouw op het programma. Zo werken we actief betrokken!

De procedure
Als u zich in dit profiel herkent en belangstelling heeft voor deze functie dan horen wij dat graag van u. Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal D12 van de cao voor het primair onderwijs.
 
 

Solliciteer