directeur PO in Amsterdam

Het profiel van de school
De 14e Montessorischool is een bruisende school middenin het hart van de Jordaan met ongeveer 400 leerlingen. De school bestaat uit drie gebouwen met een prachtig vernieuwd schoolplein en moestuintjes op het dak. We zijn een soort kindercampus, want in ons
gebouw zijn ook een peuterschool, BSO en speeltuinvereniging gehuisvest.
 
Wij zijn een erkende moderne montessorischool en werken met drie heterogene groepen en de montessori didactiek en –pedagogiek als leidraad.
We hechten veel waarde aan de creatieve ontwikkeling van kinderen en hebben vakleerkrachten voor muziek en beeldende vorming. Schoolbreed volgen we een doorgaande lijn voor kosmisch onderwijs. Iedere periode worden er uitstapjes gekoppeld aan de lopende thema’s.
Hierbij kun je denken aan musea en theatervoorstellingen.
Het team werkt professioneel, gedreven en zelfstandig. Ook de orthopedagoog, psycholoog, spelbegeleider en de remedial teachers maken deel uit van dit team.
De directeur vormt samen met een adjunct, de bouwcoördinatoren en intern begeleiders
het managementteam.
 
De ouders van de 14e Montessorischool zetten zich actief in voor de school en vormen een hechte gemeenschap. Het is een school met een veranderende, vaak hoogopgeleide populatie. Hiervan is inmiddels een derde expat.
 
De organisatie – Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
De school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA). OOADA verzorgt openbaar onderwijs voor circa 7500 leerlingen op 22 scholen in Amsterdam Zuid en Centrum. Samen wordt gewerkt aan eigentijds onderwijs en een stimulerende werkomgeving
met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 

Jij bent
…   een directeur met affiniteit met het montessorionderwijs
 
…   zichtbaar in de school
 
…   communicatief sterk
 
…   stressbestendig
 
…   iemand die het overzicht bewaart

Het profiel
Jij als persoon
l         hebt een groot hart voor kinderen.
l         bent stressbestendig.
l         hebt empathisch vermogen en stelt je toegankelijk op.
l         hebt sterke affiniteit met montessorionderwijs.
l         bent betrokken en sociaal en hebt een gezonde dosis humor.
 
Jij als onderwijskundig leider
l         hebt het vermogen om positief, stimulerend en duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn in de school voor kinderen, ouders en medewerkers.
l         hebt heldere ambities op het gebied van onderwijskwaliteit.
l         beschikt over kennis van, en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs.
 
Jij als leidinggevende van een team
l         hebt uitstekende leidinggevende capaciteiten, zonder autoritair te zijn.
l         investeert in goede, wederkerige relaties met het team, ouders, de 21 collega-directeuren, het bestuur en ketenpartners.
l         hebt de vaardigheid om anderen te inspireren, uit te dagen, met steeds een goede balans tussen sturen en ruimte geven.
l         hebt oog voor talenten en ontwikkelingsbehoeften van het personeel.
 
Jij als ondernemer
l         positioneert de school op een aantrekkelijke manier en houdt de leerling omvang op peil.
l         hebt de eigenschap om uit beperkte middelen en mogelijkheden het maximale te halen.
l         kan adequaat financieel handelen.
 
Deze lijst kan zonder enige moeite uitgebreid worden, want van elke directeur op een basisschool wordt veel verwacht. Toch zal tijdens de selectie naast competenties en vaardigheden ook vooral gezocht worden naar een persoon die bij het team en de kinderen
van de 14e Montessorischool past!
 

Aanvullende informatie over de functie
Het betreft een functie voor WTF 0.8-1.0 in schaal D12 van de CAO-PO (max. €5.651 per maand bij fulltime aanstelling). In deze procedure wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.
Wil je eerst meer informatie? Stuur een e-mail met je contactgegevens naar sollicitatie@ooada.nl, je wordt dan bij vragen over de procedure teruggebeld door Jona Isaac (P&O) of bij vragen over de inhoud van de functie door Gabriël Maassen (beleidsmedewerker).

Solliciteer