Directeur PO

Jij bent een directeur:

  • die positief, empathisch en verbindend is vanuit natuurlijk leiderschap;
  • die innovatief is met respect voor wat er al is;
  • die anderen inspireert en een goede balans weet te vinden tussen sturen en coachen

Wat leerlingen belangrijk vinden
De leerlingen willen een directeur die humor heeft en hen in de gang en op het plein begroet. Een directeur die makkelijk contact maakt en bij wie de kinderen makkelijk even binnenlopen als er een probleem of een leuk idee is. Ook heb je grote interesse voor
wat er in de klassen gebeurt en ben  je regelmatig betrokken bij de thema activiteiten.

De school
De BOE is een grote openbare basisschool met meer dan 520 leerlingen die zijn verdeeld over 23 groepen.  Het team bestaat uit 50 medewerkers (incl. OOP) met 10 mannelijke medewerkers. De school heeft twee gebouwen. De BOE staat in een wijk met zowel oud- als
nieuwbouw in het oostelijke deel van het centrum van Amsterdam waar mensen van diverse culturele achtergrond en maatschappelijke lagen samenleven. De school is een echte buurtschool met een gemêleerde populatie en is een afspiegeling van de buurt. De school
werkt volgens het principe van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
 

Solliciteer