Directeur PO

De Christelijke basisschool Rehoboth in Ochten zoekt op korte termijn een directeur voor circa 0,8 – 1,0 fte.

Hoe ziet jouw profiel als directeur eruit?
 
We zoeken een enthousiaste en inspirerende schoolleider met een protestants-christelijke levensovertuiging. Een leider die vanuit verbinding samen met het team de school door-ontwikkelt. Een directeur die oog heeft voor zijn/haar omgeving en goede verbindingen
legt tussen maatschappij, leerlingen, ouders, leerkrachten, de andere CPOV-scholen en ervoor zorgt dat samenwerken en samen ontwikkelen concreet wordt.
 
Leiden en verbinden
 
Het team wordt aangestuurd door één directeur. De school heeft circa 200 leerlingen en er werken 16 medewerkers. De school maakt onderdeel uit van het CPOV e.o. (stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving). Het CPOV heeft naast de school
in Ochten ook scholen in Veenendaal en Zetten.
 
De scholen werken onderling samen en zoeken deze samenwerking in onderwerpen als een gezamenlijke meerjarenstrategie, onderwijsinhoudelijke gebieden en ontwikkeling van zowel onderwijskwaliteit als de kwaliteit van de medewerkers. Hiertoe zijn professionele
leergemeenschappen ingericht.
 
Onze nieuwe directeur kan op onderwijsinhoudelijke en bedrijfskundige wijze zijn/ haar steentje bijdragen en kan daarbij medewerkers enthousiasmeren en motiveren om het onderwijs kwalitatief naar een hoger niveau te brengen. Als directeur vind je het een uitdaging
om te schakelen tussen schoolbelang en organisatiebelang.
 
Het team bestaat uit 16 medewerkers. De meeste medewerkers zijn leerkrachten, maar de school kent ook taken als bouwcoördinator, IB-er en functies als conciërge, onderwijsassistent en administratief medewerker. De focus ligt op ontwikkeling van medewerkers.
Deze medewerkers zitten allemaal in verschillende fases. Als nieuwe directeur ken je de expertise die er aanwezig is, maar speel je ook in op talenten die nog niet benut worden. Je geniet ervan om medewerkers goed te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze het
beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij ken je het team goed. Je gaat graag de onderwijskundige dialoog aan over goed onderwijs en geeft op coachende wijze leiding. Je bent empathisch ingesteld en een goede en duidelijke communicator.
 
De leerlingen, ouders en medewerkers weten wat ze aan jou als directeur hebben. Je durft besluiten te nemen en bent zichtbaar en aanspreekbaar. Jij kent de kinderen en de ouders en zij kennen jou.
 
Je hebt als directeur leidinggevende ervaring en ervaring in het primair onderwijs (bijvoorbeeld als schoolleider).CBS Rehoboth

CBS Rehoboth

De school staat midden in Ochten. Het schoolgebouw is modern, ruim en gezellig. Leerkrachten worden geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel en zijn daarmee een voorbeeld. Er is veel aandacht voor het individuele kind.
De doelstelling is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen. Ook besteden wij veel aandacht aan levensbeschouwelijke, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 
Het onderwijs gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in de groepen alle kinderen in principe dezelfde leerstof te verwerken krijgen. Daarbij wordt gepoogd om binnen de aangeboden stof te differentiëren naar niveau en tempo. Dit geldt
met name voor de vakgebieden rekenen en taal. Alle kinderen krijgen de noodzakelijke basisstof en kinderen die meer aankunnen krijgen extra stof. Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen met de extra leerstof.
Meer informatie hierover is te krijgen op de website
www.rehobothschoolochten.nl.

 
CPOV
 
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.
Ongeveer 400 medewerkers geven onderwijs aan circa 3900 kinderen.
 
De vier zekerheden van CPOV zijn:
1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!
 
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren
voor staan.
Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen:
www.cpov.nl.

 

De beloning is in schaal DB conform de cao primair onderwijs. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteer