Directeur PO

Nicolaasschool
De Nicolaasschool is een katholieke basisschool in Zandvoort-Noord, aan de rand van de
duinen. Het is een school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke
en veilige omgeving.

Onze kernwaarden zijn samen te vatten in onze eigen drie R-en:
Ruimte
…. om jezelf te mogen zijn en je op je eigen tempo te ontwikkelen
Ritme
…. in het rooster en in de dagindeling: afwisselend uitleg – een loopje – verwerking
Regie
….over eigen leerproces en doelen

De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw “de Golf”, waar drie basisscholen,
twee peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) gehuisvest zijn.

Wij noemen onszelf “de andere school”, omdat wij alles net even anders doen dan veel
andere scholen. Onderwijs op eigen wijze …

Wat maakt onze school bijzonder?
● Wij zijn een katholieke school waar iedereen welkom is
● Ons motto is: “Samen elke dag een beetje beter”
● Sinds 2017 werken we met onderwijs in Units; we werken met kerntijd, wereldtijd en
talententijd
● Gepersonaliseerd leren m.b.v. Snappet (ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau
uitgedaagd)
● Leeruniek wordt gebruikt om de voortgang van leerlingen te monitoren
● Wij besteden veel aandacht aan sociale veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid
● Onze leerlingen komen graag naar school

Unitonderwijs
De organisatie van ons onderwijs verschilt van die van reguliere basisscholen. We noemen
dit unit-onderwijs.

Vacature
De huidige directeur gaat een nieuwe uitdaging aan en daardoor ontstaat er een vacature.
De nieuwe directeur gaat leiding geven aan het team van de Nicolaasschool en
samenwerken met de opvang en andere scholen binnen het gebouw. De Nicolaasschool
heeft een goed samenwerkend team en heeft een platte organisatie.

Voor de komende tijd zijn de speerpunten binnen de school:
● Het doorgaan met en het borgen van de ingezette onderwijsinnovaties, zoals werken
in het unitonderwijs, Snappet, Blink en Leeruniek
● Versterken van het pedagogisch klimaat
● Aandacht voor meertaligheid

De Nicolaasschool wil graag verder met de ontwikkeling van haar onderwijs
met een inspirerende en flexibele directeur met de volgende competenties:

Je bent een verbinder die het team betrekt bij de besluitname en ruimte durft te geven aan
professionals en talenten.
● Als leidinggevende ben je goed zichtbaar in de school; je zet duidelijke lijnen uit en durft
beslissingen te nemen en grenzen te stellen.
● Je bent een stevige persoonlijkheid en een toegankelijk persoon.
● Je bent sterk in het verder uitbouwen en borgen van de ingezette onderwijsinnovaties.
● Je geeft proces- en resultaatgericht leiding en zet hierin het belang van samenwerken, een
goede communicatie en de verbinding tussen ouders, kind en school, voorop.
● Je kunt goed schakelen in leiderschaps- en communicatiestijlen.
● Je hebt een open en onbevooroordeelde houding op het terrein van identiteit en
levensbeschouwing, ongeacht de achtergrond van ouders, kinderen en medewerkers.

Je hebt leidinggevende ervaring in het onderwijs. Verder ben je in het bezit van het
schoolleidersdiploma en heb je kennis van veranderkunde en moderne
onderwijsontwikkelingen.
Ervaring met Unit onderwijs is een pré. Enthousiasme over de gekozen onderwijskundige
koers een voorwaarde.

 

Jong Leren
Stichting Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs, per 1 januari 2016
voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Jong Leren heeft
26 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Spaarnwoude, Heemstede,
Zandvoort en Bloemendaal.

De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in onze
slogan: ‘De kunst van het leren’. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap,
anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren
betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de professionals die bij Jong Leren werken.
Jong Leren staat voor:
● Ruimte geven
● Elkaar uitdagen
● Samen leren

 

Solliciteer