Directeur Passe-Partout

Directeur Passe-Partout

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS Passe-Partout.
Basisschool Passe-Partout is gelegen in de wijk Nesselande.

Ons verhaal, jouw visie als directeur

De school heeft ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 2 locaties. Deskundige, maar vooral ook enthousiaste en betrokken leerkrachten bieden kinderen een warme en veilige leeromgeving.

Wij willen het beste in onze leerlingen naar boven halen. Dat lukt niet met goed onderwijs alleen. Daarom bieden wij een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. We hebben respect voor elkaar, iedereen is welkom, betrokken en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. Kinderen kunnen zich ontwikkelen tot competente, creatieve individuen met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid. Het zijn sociaal vaardige burgers, die volwaardig kunnen deelnemen aan onze multiculturele maatschappij. Wij bieden kinderen, ieder naar eigen mogelijkheden, zo een sterke basis voor hun toekomst.

Wat kan je van OBS Passe-Partout en Stichting BOOR verwachten?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Binnen BOOR is een breed scala aan onderwijsvormen aanwezig. Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende, faciliteren en adviseren Stichting BOOR en OBS Passe-Partout om jouw carrière en
‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen.

Maar er is meer:

 • Inschaling Conform CAO PO, DC Schaal;
 • Ruimte om praktisch invulling te geven aan je visie;
 • Groot schoolbestuur met verschillende onderwijsvormen en concepten;
 • Sparren met andere OBS-directeuren over vak gerelateerde onderwerpen;
 • Een fulltime functie waarbij je jouw talent en expertise als schoolleider optimaal kunt inzetten.

Wat we van jou verwachten

Met jouw werkervaring bijdragen aan de talentontwikkeling van de docenten en leerlingen.
Jij ondersteunt en draagt onze visie en bepaalt jouw werkwijze hierin zodat jouw school het beste onderwijs biedt. We verwachten dat je open staat voor flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers en dit actief aanmoedigt en de kwaliteit nastreeft die wij verwachten van docenten en leerkrachten.

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige, ondernemende en innovatieve directeur (een menselijke manager) die vorm kan geven aan de verdere uitbouw van de ontwikkeling van de school tot tweetalige school met speciale aandacht voor de “Da Vinci-kinderen”.

Daarnaast ben je:

 • Een verbinder, een teamplayer, flexibel, transparant, creatief, inspirerend, iemand die overzicht heeft en op een positieve sfeer leiding geeft;
 • Iemand die ruimte geeft en grenzen stelt;
 • Betrokken is en het team informeert en betrekt bij;
 • Zichtbaar en toegankelijk voor collega’s, ouders en kinderen is;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig is;
 • Iemand die prioriteiten stelt, iemand die goed kan plannen, organiseren en een sparring partner is.

Bij de selectie wordt het competentieprofiel “Integraal verantwoordelijke schoolleider’’ gehanteerd, zoals vastgesteld door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Wij zoeken een directeur die:


Wat betreft het onderwijs

 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider heeft;
 • De doelstellingen van het openbaar onderwijs onderschrijft;
 • Een klimaat creëert waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • Het team op een inspirerende manier begeleidt bij het verankeren en verdiepen van doorgevoerde veranderingen op onderwijskundig gebied;
 • Affiniteit heeft met het werken met hoogbegaafde kinderen;
 • Affiniteit heeft met TPO;
 • Planmatig werkt aan zowel de “basis op orde” houden als aan de onderwijsvernieuwingen.

Wat betreft de school

 • Betrekt ouders als waardevolle partners, zowel bij de ontwikkeling van hun kinderen als bij de ontwikkeling van de visie van de school;
 • Engels als 2e taal ziet als communicatiemiddel om wereldburgerschap te kunnen realiseren;
 • Samenwerkt met diverse scholen en organisaties in de omgeving;
 • De belangen van de school kan behartigen en de school kan promoten.

Wat betreft het personeel

 • Transparant is, helder communiceert en zich democratisch opstelt;
 • Kennis en vaardigheden binnen het team kent en erkent;
 • Een coachende, opbouwende en motiverende stijl heeft;
 • Een klimaat schept waarin iedereen zich verbonden en verantwoordelijk voelt.
 • Aantoonbare ervaring met het professionaliseren van teams.

Wat betreft persoonlijke vaardigheden

 • Sterke communicatieve vaardigheden, integer en toegankelijk is;
 • Proactief en besluitvaardig is;
 • Beschikt over goede leiderskwaliteiten;
 • Open staat voor feedback en suggesties;
 • Heeft kennis van en ervaring met de verschillende beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën en huisvesting;
 • Kan schakelen tussen strategische, tactische en operationele processen op bovenschools- en schoolniveau;
 • Iemand die flexibel, oplossingsgericht, organisatorisch sterk, doortastend, zorgzaam en empathisch, kritisch, creatief is.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?

BOOR biedt met deze vacature interne kandidaten de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in onze boeiende onderwijsorganisatie en met elkaar een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen in de grootstedelijke context van Rotterdam. Je werkt bij BOOR gezamenlijk aan het creëren van maximale kansen voor de kinderen en jongeren in Rotterdam.

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan vóór
2 december a.s. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl. Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Door Faber (bovenschools directeur) via nummer 06- 2654 2083. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Remy Mensingh (recruiter) via telefoonnummer: 06-51 05 39 83

Kandidaten worden na beoordeling door de bovenschoolse selectiecommissie voorgedragen aan de benoemingsadviescommissie van de school. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nadere informatie en solliciteren:

Solliciteer