Directeur P.C. Jenaplan-basisonderwijs

1. KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE  
 
De schoolleider is voorzitter van het managementteam en geeft met dit team leiding aan het schoolteam en stuurt de managementondersteuner aan. Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor het totale functioneren van de schoolorganisatie binnen het Integraal Kind
Centrum (IKC) en verantwoordelijk voor de behaalde onderwijskwaliteit.

2. PLAATS IN DE ORGANISATIE
 
De schoolleider is de spin in het web in het Integraal Kind Centrum (IKC) en onderhoudt contact met alle relevante geledingen binnen het IKC. De schoolleider is samen met het managementteam bevoegd om namens het bestuur de dagelijkse gang van zaken te sturen
en om namens het bestuur met derden te communiceren en te overleggen.  
 
2.1 Situatieschets
 
De Protestant Christelijke Jenaplanschool in Boxmeer staat goed aangeschreven, is een goed functionerende school, is financieel gezond en stabiel in het aantal leerlingen. De +/- 30 goedgeschoolde (professionele en betrokken) teamleden zijn wat betreft leeftijd
evenwichtig verdeeld. We zijn een oecumenisch werkende Jenaplanschool, waarin ruimte en respect voor de mening van anderen is. Uiteraard besteden we aandacht aan de viering van christelijke feestdagen en er wordt ruim aandacht gegeven aan multicultureel onderwijs. 
 
De school heeft +/- 350 leerlingen, gehuisvest in één gebouw, maar verdeeld over twee units (de Peppels en de Canadas). Er is in het gebouw ook een peuterspeelzaal, dagopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar en een bso (alle drie onderdeel van organisatie Spring)
en een groep voor kinderen met een meervoudige beperking (Stichting Lotta) gehuisvest. Intensieve samenwerking tussen school en de andere onderdelen zal tot een volwaardig IKC leiden.
 
2.2 Leiding 
 
De schoolleider verantwoordt zich aan het schoolbestuur, dat op basis van competenties is samengesteld 
en bestaat uit een toeziend en uitvoerend deel. Het schoolbestuur wordt gevormd door ouders, die ieder 
vanuit hun expertise, hun inbreng hebben. 
 
Het managementteam bestaat uit drie personen: de directeur en twee adjunct-directeuren (één op de 
Peppels en één op de Canadas).

2.3. Interne en externe contacten
 
De schoolleider onderhoudt interne contacten met het toeziend en uitvoerend bestuur, managementteam, teamleden, bouwcoördinatoren, IB-ers, MR en OR. 
 
Externe partijen zijn onder andere bestuurders van de andere onderwijsaanbieders in de plaats Boxmeer en de gemeente Boxmeer, Spring, Stichting Lotta, de gemeente, en de Nederlandse Jenaplanvereniging. 
 
 
3. SAMENVATTENDE OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN
 
Zie CAO primair onderwijs en directiestatuut.
Integraal verantwoordelijk voor deze bloeiende Jenaplanbasisschool binnen het IKC. De samenwerking  
met de onderdelen van Spring en Lotta moet leiden tot een goed functionerend IKC, waarbij aandacht 
is voor doorlopende leerlijnen en samenhangende cultuur. Het managementteam werkt als stamgroep 
samen, waarbij ieder vanuit zijn/haar talent bepaalde taken uitvoert. 
 

 
 

4. FUNCTIE-EISEN/COMPETENTIES 
 
4.1 Opleidingsniveau en ervaring
 

  • Aantoonbaar managementervaring bij voorkeur binnen het onderwijs, met de ambitie directeur/bestuurder te worden.  
  • Jenaplan kennis en ervaring, hiernaast is het een pre wanneer de Jenaplan opleiding is afgerond. 
  • Afgeronde studie voor het onderwijs (pabo, lerarenopleiding, onderwijskunde). 
  • Een afgeronde schoolleidersopleiding of daarmee vergelijkbaar. Een registratie in het register voor schoolleiders is een verplichting vanuit de CAO. Wanneer kandidaat nog niet is geregistreerd, dan gaan wij ervan uit dat de kandidaat dit regelt voor indiensttreding.  
  • Onderwijskundig en pedagogisch deskundig is een pre. 

4.2 Competentieprofiel 
Landelijk opgestelde competentieprofiel is leidend, echter het profiel op basis van de meest relevante competenties voor het invullen van de functie ziet er als volgt uit: 
 
We zijn per direct op zoek naar een kandidaat met een sterke toekomstgerichte visie op Jenaplan die in staat is om vanuit deze visie de organisatie te leiden. Je werkt met name op strategisch niveau, maar bent ook tactisch in keuzen en overwegingen. Je bent
innovatief in denken en omgevingsgericht (landelijke ontwikkelingen, Boxmeerse politiek en Jenaplan), daarnaast ben je in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je stijl van leidinggeven is situationeel (coachend waar kan, sturend waar moet)
en je bent sensitief. Wij werken vanuit het belang van het kind, het is dan ook belangrijk dat je gericht bent op de samenwerking tussen professional en ouders. Hierbij wordt van de schoolleider verwacht dat hij/zij een helicopterview heeft bij problemen en
in staat is om ook door de ogen van andere belanghebbenden te kijken.  

 

5. ARBEIDSVOORWAARDEN
 

  • Startdatum: zo snel als mogelijk 
  • Uren: 0,8-1,0 fte 
  • Salariëring volgens Schaal DB, volgens cao primair onderwijs
  • Soort overeenkomst: in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd, na positieve beoordeling.

Solliciteer