Directeur Onderwijs & Zorg Kievietschool in Wassenaar

Werk jij graag in een school waar een gemoedelijke sfeer én ambitie hand in hand gaan? Waar persoonlijke aandacht en brede ontwikkeling belangrijke elementen zijn? En, die ook nog eens in een prachtige groene omgeving staat? De Kievietschool biedt je deze
kans.

Als directeur kun je het verschil maken op onderwijskundig gebied omdat de bovenschoolse- en facilitaire zaken zijn belegd bij een parttime bestuurder. Het is de ambitie van de school om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de leerlingen. Hiervoor is
onder andere het IPC onderwijs ingevoerd.

Aan jou de taak om:

 • het onderwijs samen met het team verder vorm en inhoud te geven, beginnend bij het concretiseren van de visie en missie van de school: “Klaar voor de wereld”;
 • op inspirerende wijze, en met kennis van (de wetenschappelijke grondslag achter) goed onderwijs, de onderwijsinhoudelijke dialoog te stimuleren;
 • samen met de leerkrachten de extra zorg voor leerlingen te organiseren, waarbij je specialismen van teamleden benut en o.a. coacht op gedifferentieerd onderwijs;
 • te borgen wat goed gaat en zaken die beter kunnen op een hoger plan te brengen, te faciliteren en te begeleiden.

Je kijkt daarbij systemisch, ziet de zaken in samenhang en stuurt zowel op inhoud als op het proces vanuit een goed besef van verhoudingen en rollen.

Je bent een verbindende factor tussen school en ouders. Je staat open voor ideeën en meningen en komt op respectvolle wijze tot besluitvorming, waarbij het belang van de leerlingen en goed onderwijs centraal staat. Je bent communicatief vaardig en weet de visie
en de missie van de school in- en extern goed te presenteren. Maar bovenal ben je een prettig persoon die zakelijkheid combineert met mensgerichtheid, kan relativeren en net als het team en de ouders trots is op de Kievietschool.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022 of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?
Competenties en vaardigheden

 • Professioneel leiderschap: je bent een onafhankelijk kritische denker en handelt hierbij vanuit kennis, integriteit, transparantie én discretie. Je hanteert hierbij een coachende leiderschapsstijl waarbij sturing en ondersteuning twee kanten zijn van dezelfde
  medaille.
 • Samenwerkingsgericht: werken vanuit vertrouwen in de eigen en andermans professionaliteit is een basishouding, je bevordert onderlinge uitwisseling en werkt vanuit de kracht van verschillen.
 • Resultaatgerichtheid: je werkt plan- en doelmatig en spreekt anderen aan op gezamenlijke (resultaat)afspraken.
 • Analytisch en oplossingsgericht: je signaleert patronen en (mogelijke) problemen in de voortgang van processen, analyseert vanuit diverse conceptuele modellen en handelt dusdanig dat de interventies leiden tot duurzame oplossingen.
 • Stressbestendig: je bewaart de rust, neemt afstand en reageert adequaat op calamiteiten en urgente situaties.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig: je bent koersvast, durft grenzen te stellen en spreekt anderen aan met behoud van relatie. Je bent in staat om in een krachtenveld van diverse belangen besluiten te nemen volgens een transparant en helder besluitvormingsproces.

Functie-eisen

 • Je visie op onderwijs sluit aan bij de Kievietschool.
 • Ervaring als leidinggevende met onderwijskundige verbeter/verandertrajecten binnen het primair onderwijs.
 • Ervaring met het implementeren van de principes van een professionele cultuur en lerende organisatie.
 • Ervaring met IPC of soortgelijk onderwijsconcept is een pre.
 • Bij voorkeur in het bezit van een Master: SEN, MEd of vergelijkbare opleiding.

Informatie over de organisatie
De Kievietschool staat in een zeer bosrijke en ruim opgezette woonwijk in Wassenaar-Zuid. Het 100-jarige karakteristieke hoofdgebouw van de school wordt in de nabije toekomst gerenoveerd en de (in der loop der jaren) aangebouwde zijvleugel wordt vervangen door
nieuwbouw. Het is een zogenoemde éénpitter met een ouderbestuur. Het bestuur hanteert het one-tier model waarbij de uitvoerende taken tot voor kort belegd waren bij een directeur-bestuurder. De toegenomen bestuurlijke verantwoordelijkheid, met in het verlengde
daarvan een toename aan zeer uiteenlopende taken, en de aandacht die nodig is voor het onderwijskundig leiderschap bleek niet meer te combineren in één persoon. Onlangs is daarom besloten om de bestuurlijke- en directiefunctie te scheiden en te gaan werken
met een parttime bestuurder voor de school overstijgende zaken (waaronder de nieuwbouw) en een directeur onderwijs en zorg.

De school heeft een neutraal bijzondere signatuur wat inhoudt dat de school zich in godsdienstig, levensbeschouwelijk en politiek opzicht op een neutraal standpunt stelt en ieder kind welkom is. De school biedt aan elke leerling graag de juiste uitdaging, onder
andere middels het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs in de klassen en een combinatieklas in de bovenbouw met aangepast programma. De familiaire sfeer uit zich onder andere in een hoge ouderbetrokkenheid. De school is in de afgelopen jaren, mede door
inzet van ouders, van minder dan 150 leerlingen gegroeid naar een school met meer dan 200 leerlingen en een wachtlijst. Ouders dragen de school een warm hart toe en helpen bij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Eén van de tradities van de school
zijn de vieringen. Een aparte evenementencommissie ondersteunt de school bij het organiseren van zowel de gebruikelijke schoolvieringen als Sint en Kerst als ‘grotere events’ zoals maandvieringen, afscheid groep 8 etc.

Op de website lees je meer over de Kievietschool.

Kievietschool biedt:

 • Een karakteristieke school in een prachtige groene omgeving.
 • Een enthousiast en hecht team van groeps- en vakleerkrachten met diverse specialismen.
 • Actief betrokken ouders met hart voor de school.
 • Bestuurlijke- en managementondersteuning.
 • Een op ontwikkeling gerichte organisatie met goede facilitaire voorzieningen.
 • Een financieel gezonde organisatie.
 • Regulier dienstverband in schaal D12 cao PO (€ 3.537,- – € 5.651,-).

Solliciteer