Directeur Onderwijs

Yulius Onderwijs zoekt een  fulltime directeur Onderwijs in Dordrecht
 
Jij als directeur Onderwijs
Wij zoeken voor Yulius Onderwijs een geboren leider, met hart voor de leerling, die de ingezette koers van Yulius Onderwijs verstevigt en operationeel krachtig maakt. Je bent een veelzijdige manager met een brede werkervaring opgedaan in het
(speciaal) onderwijs en eventueel ook daarbuiten. Je hebt een ondernemende geest en bijbehorende aanpak gecombineerd met een behoorlijke dosis geduld, tact en inzicht in veranderingsprocessen en bedrijfsvoering. Je kunt relativeren waar nodig, maar je bent
vasthoudend in wat je wilt bereiken. Je wilt het iedere dag een beetje beter doen en houdt van zichtbare resultaten. In de buitenwereld ben je een herkenbare en betrouwbare gesprekspartner die visie uitdraagt en de organisatie positioneert. Intern heb je aandacht
voor mensen in de organisatie, weet wat er speelt en laat dit ook merken, zonder je te verliezen in details.
 
Jouw profiel
Je hebt aantoonbaar HBO/ WO werk- en denkniveau en bent geregistreerd schoolleider. Je bent in staat in een hectische omgeving duidelijkheid, rust en stabiliteit te brengen. Je vindt het vanzelfsprekend je verder te ontwikkelen in je rol, staat stevig in je
schoenen, bent daadkrachtig, positief ingesteld, toegankelijk en durft kritisch naar jezelf en je collega’s te zijn. Je hebt ervaring en affiniteit met het werken met leerlingen met psychische problemen.
 

De  functie
De directeur is integraal verantwoordelijk voor Yulius Onderwijs en geeft leiding aan de bovenschools directeuren, de directiesecretaris en indirect aan alle medewerkers van Yulius Onderwijs.
Vertrekpunt voor deze functie is de ingezette koers naar het passend onderwijs. Hier binnen maak je heldere strategische keuzes, zoekt verregaande samenwerking intern binnen Yulius en extern met (zorg) organisaties en binnen de diverse samenwerkingsverbanden
in de regio. Yulius is een organisatie met twee unieke specialisaties: kennis van onderwijs aan leerlingen met het (vermoeden van) psychiatrische problematiek en behandeling en ondersteuning van deze leerlingen en hun omgeving. Deze positie moet nog steviger
neergezet worden.
Je vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overleggen, je bent lid van het directieteam van Yulius en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
 
Je primaire taak in deze functie is dat je vanuit onderwijskundige visie en kennis van het (jeugd) zorg landschap stuurt op ontwikkeling en verbetering van de leeromgeving van onze leerlingen en je rol als goede werkgever voor ons personeel in verbinding en
zo transparant mogelijk vorm geeft. Dit samengevat in de volgende kenmerkende uitspraken:

  • Rust en veiligheid;
  • Deskundigheid, begrip en vertrouwen; hoe concreter hoe beter;
  • Toekomstperspectief (niet alleen in onderwijstermen, maar in bespreking van dromen, wensen en mogelijkheden);
  • Samenhang tussen onderwijs, thuissituatie en zorg (verbinding mede op basis van zelfde taal en methodiek, eenduidigheid thuis, onderwijs en zorg);
  • Gehoord en gezien worden (ook in ieders beperkingen);
  • Waardering voor wat je kunt (in plaats van benadrukken wat je niet kunt, help bij het durven leren en het durven fouten maken);
  • Mensen in hun kracht en op de juiste plek en aandacht voor talent en inbreng stimuleren. 
     

Wat bieden wij ?
Een boeiende leidinggevende functie (40 uur per week) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de toekomst van de organisatie en vooral aan de toekomst van onze leerlingenpopulatie.  De functie biedt ruimte voor ontwikkeling
en tegelijkertijd de kans om de ingezette veranderingen stevig te verankeren. Salaris conform de zwaarte van de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is gewaardeerd in schaal 14 (DE) van de cao PO.
 

Solliciteer