Directeur Ondersteunende Diensten

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo- en mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Hiermee dragen we bij aan maatschappelijke
opgaven rond onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwen we mee aan een vitale leefomgeving. Ons onderwijs wordt in beleid en uitvoering ondersteund door de ondersteunende diensten. 

Omvang
Wij per 1 januari 2020 op zoek naar een Directeur ondersteunende diensten voor 1,0 fte, met als standplaats Lochem.

Wat ga je doen?
Als directeur ondersteunende diensten ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het onderwijs vanuit de disciplines HR, Financiën, ICT, Marketing & Communicatie en Facilitair. Jouw taak is om een omslag te laten plaatsvinden in de wijze waarop het onderwijs
en de lijn worden ondersteund: samen, integraal en oplossings- en servicegericht. Met daadkracht, elan en overtuiging begeleid jij deze ontwikkeling. Een verandering brengt vaak onzekerheid met zich mee, jij weet de medewerkers te motiveren om vol vertrouwen
en inzet deze verandering tot een succes te maken. Je zorgt ervoor dat medewerkers uitgedaagd en gestimuleerd worden om in wisselende multidisciplinaire samenstellingen integraal te gaan werken. Je zorgt voor heldere kaders (strategie en koers), natuurlijke
samenhang (in processen en samenwerking) en toegevoegde waarde in de ondersteuning van de lijn (kwaliteit van dienstverlening), een goede informatievoorziening is daarbij essentieel. Onvoldoende kwaliteit in vakmanschap of professioneel handelen pak je op,
maak je bespreekbaar en je schuwt directe interventies niet. Binnen het onderwijs zijn er verschillende ondersteuningsbehoeften en hier weet jij met jouw team flexibel op in te spelen.
Je hebt zitting in het MT en daarin werk je samen met je collega’s aan de strategie om groots groen onderwijs in Oost Nederland op de kaart te zetten. Je levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de school. Je bent iemand die onze waarden: samen, zorgzaam,
nieuwsgiering, vooruitstrevend en eigenzinnig, leeft. Je legt verantwoordelijkheid af aan het CvB en stuurt zelf de managers/coördinatoren van de verschillende afdelingen van de ondersteunende diensten aan.

Ben jij iemand die….?

 • een stevige sparringpartner is voor het CvB en je collega-directeuren;
 • nieuwsgierig is naar de ander en eigenzinnig is vanuit jouw expertise en ervaring;
 • waar nodig meebeweegt of tegengas geeft, maar altijd vanuit verbinding. Je blijft daarbij evenwichtig en in positie;
 • ruimte en vertrouwen geeft aan het management van de ondersteunende diensten. Binnen duidelijke kaders daag je uit en stimuleert innovatie en vernieuwingen;
 • heeft geleerd hoe je een verandering in denken en doen teweeg brengt en precies snapt wat medewerkers nodig hebben om de slag te maken;
 • Luchtigheid en humor brengt en relativeringsvermogen heeft.

En beschik jij over….?

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • (bij voorkeur) expertise in meerdere disciplines van de ondersteunende diensten.

Wij bieden…

 • Een leuke uitdagende functie in een veranderende organisatie;
 • Een salaris behorende bij functieschaal 14 (cao mbo);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteer